Dzisiaj jest: 28 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Jakub, Lesław, Zdzisław

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

środa, 29 stycznia 2014 13:05

Ks. Schmidt w gronie seniorów

Ksiądz kanonik Bogdan Schmidt, kierujący blisko 40 lat parafią p.w. Świętego Jerzego w Goleniowie, z dniem 1 lutego 2014 roku przechodzi do grona seniorów. W niedzielę, 26 stycznia 2014 r., razem z delegatem arcybiskupa, księdzem infułatem Edmundem Cybulskim, odprawił mszę dziękczynną.

Podczas tej mszy ks. infułat odczytał parafianom dekret metropolity Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, w którym informuje on ks. Bogdana Schmidta o przyjęciu jego rezygnacji z urzędu proboszcza parafii pw. św. Jerzego i z dniem 1 lutego 2014 roku przenosi go do grona księży seniorów. W dalszej części arcybiskup pisze: „Z radością przyjmuję fakt, iż ksiądz kanonik pozostanie nadal we wspólnocie parafii pw. św. Jerzego nie tylko z zamieszkaniem,ale również ze swą modlitwą, z cierpieniem oraz pomocą duszpasterską, szczególnie z posługą w konfesjonale”.

Msza dziękczynna była okazją do przypomnienia drogi życiowej księdza Bogdana Schmidta, szczególnie jego ponad 50-letniej posługi kapłańskiej. Święcenia kapłańskie ks. Schmidt otrzymał 24 czerwca 1962 r. w Międzyrzeczu, a następnie pracował w parafiach w Szczecinku, Czerwieńsku, Szczecinie i Stargardzie Szczec., kończąc w tym czasie studia z zakresu prawa kanonicznego. Z chwilą utworzenia w 1972 roku Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, został powołany na kanclerza diecezji. Wolał jednak pracę z ludźmi i kiedy 4 marca 1974 roku erygowana została w Goleniowie nowa parafia pw. św. Jerzego, podjął się jej budowy od podstaw – zarówno jeśli chodzi o społeczność parafialną jak i bazę materialną. Niewielki kościółek z 1930 roku wkrótce okazał się za mały dla rozwijającej się dynamicznie części miasta i rosnącej liczby parafian. Ks. Schmidt zaczął zabiegać u ówczesnych władz o jego rozbudowę. W latach 80. nie było to łatwe, ale determinacja proboszcza, jego cierpliwe „wydeptywanie ścieżek” do decydentów oraz ogromna pomoc parafian sprawiły, że w miejsce małego kościoła stanął nowy – 7 razy większy od poprzedniego, choć przez wiele osób nadal nazywany jest „małym”.

Ale nie tylko budowa i wyposażanie kościoła, czy wewnętrzne sprawy parafii zajmowały ks. Schmidta. Był zawsze blisko problemów swoich parafian. Przekazywał środki na dożywianie najuboższych uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum nr 2, zbierał dary i wspomagał Dom Dziecka w Stargardzie i Dom Samotnej Matki w Poczerninie, fundował nagrody w konkursach kolęd i potraw wigilijnych organizowanych przez GDK. Przez ponad 20 organizował pomoc dla polskiej mniejszości na Litwie i osobiście ją tam zawoził.

Zauważano to i doceniano. W 2000 roku za całokształt działalności społecznej ks. Bogdan Schmidt uhonorowany został nagrodą specjalną Burmistrza Gminy Goleniów „Barnim”, w 2004 roku Rada Miejska nadała mu tytuł „Zasłużony Mieszkaniec Goleniowa”, a w 2008 roku redakcja Gazety Goleniowskiej przyznała tytuł „Goleniowian Roku”.

Po mszy ks. kanonik Bogdan Schmidt otrzymał od parafian kosz 40 białych róż – po jednej za każdy rok pracy w Goleniowie. Nadal tu pozostaje i nadal – na ile zdrowie mu pozwoli – pełnić będzie posługę kapłańską.

Proboszczem parafii pw. Świętego Jerzego od 1 lutego 2014 r. będzie ksiądz Wacław Nowak.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.