Dzisiaj jest: 7 Maja 2021 roku    |    Imieniny: Ludmiła, Gizela, Benedykt

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

środa, 11 września 2013 17:06

Przywrócenie ruchu w piątek

Od piątku, 13 września 2013 r., udostępnione zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ulicy Konstytucji 3 Maja z ulicą Pocztową. Na ulicy Pocztowej przywrócona zostanie dotychczasowa organizacja ruchu.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 26 sierpnia 2013 16:27

Utrudnienia dłużej

Później niż pierwotnie zakładano, udostępnione zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ulic Konstytucji 3 Maja i Pocztowej.

środa, 21 sierpnia 2013 11:38

Rozpoczęto montaż mostu

20 sierpnia 2013 roku PRD Pol-Dróg rozpoczął montaż przęseł nowego mostu na Inie.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 05 sierpnia 2013 18:08

Skrzyżowanie 3K przejezdne

Od dzisiaj (5 sierpnia 3013 roku) udostępnione dla ruchu kołowego zostało skrzyżowanie ulic Konopnickiej, Kasprowicza i Kopernika. Na razie posiada nawierzchnię tłuczniową, zalecana jest więc ostrożność w przejeździe przez to skrzyżowanie.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 31 lipca 2013 10:36

Ulica Pocztowa nieprzejezdna

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, od dnia 29 lipca 2013 roku na ulicy Pocztowej wprowadzony został zakaz ruchu pojazdów. Zakaz ten nie dotyczy dojazdu do posesji.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 24 lipca 2013 06:49

Pocztowa wyłączona z ruchu

Już w poniedziałek, 29 lipca 2013 r. zostanie zamknięta dla ruchu ulica Pocztowa. Zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na ul. Pocztowej obowiązywać będzie zakaz ruchu wszelkich pojazdów, za wyjątkiem dojazdu do posesji. Wjazd możliwy będzie od ul. Boh. Warszawy – ruch na zamkietym odcinku odbywać się będzie w dwóch kierunkach.

wtorek, 23 lipca 2013 11:43

Skrzyżowanie nieprzejezdne

Od dnia 19 lipca 2013 roku nieprzejezdne jest skrzyżowanie ulic Konopnickiej i Kasprowicza (przy kładce nad Iną). Związane jest to z robotami drogowymi prowadzonymi przez PRD POL-DRÓG Nowogard S.A. na zadaniu „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową mostu przez rzekę Inę w Goleniowie”. Skrzyżowanie, na którym budowane jest rondo, wyłączone będzie z ruchu do 31 lipca 2013 r.

piątek, 12 lipca 2013 11:27

Otwarte Bramy

Zgodnie z przyjętym harmonogramem przebiegają prace przy realizacji projektu „Otwarte Bramy”. Najbardziej zaawansowane są przy pomniku oraz wzdłuż ulicy Kościuszki.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 11 lipca 2013 11:20

Niewybuch na Plantach

W środę (10 lipca 2013 r.) pracownicy firmy realizującej zadanie „Otwarte Bramy” wykopali na Plantach pocisk z drugiej wojny światowej.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 10 lipca 2013 08:35

Skrzyżowanie Pocztowa później

Kilkanaście dni później niż planowano zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Konstytucji 3 Maja z ulicą Pocztową.

Dział: Miasto i Gmina
Strona 5 z 8

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.