Dzisiaj jest: 5 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

wtorek, 13 grudnia 2011 08:00

Straż Miejska w Goleniowie w ubiegłym tygodniu (5-11.12.2011 r.)

W dniach od 05 grudnia 2011 r. do 11 grudnia 2011 r. Straż Miejska podjęła łącznie 85 interwencji, w tym 27 z własnej inicjatywy, a 58 na podstawie zgłoszeń mieszkańców i różnych INSTYTUCJI. W tym czasie straż nałożyła 8 mandatów karnych na kwotę 1 500 zł oraz udzieliła 7 pouczeń.

W dniu 06.12.2011 r. o godz. 16:30 strażnicy miejscy zabezpieczając imprezę mikołajkową na Plantach zauważyli mężczyznę rozwieszającego na słupach oświetlenia ulicznego ogłoszenia reklamujące jedną z firm udzielających lichwiarskich pożyczek. Mężczyzna ten został ukarany grzywną w wysokości 500 zł nałożoną w drodze mandatu karnego. W dniu 10.12.2011 r. strażnicy ponownie ujęli tego samego mężczyznę rozwieszającego podobne ogłoszenia. Został on ukarany 200 zł mandatem karnym za nielegalne rozłożenie tylko kilku ogłoszeń.
Straż Miejska od wielu lat walczy z procederem polegającym na nielegalnym umieszczaniu wszelkich ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych. Tylko w roku bieżącym za popełnienie takich wykroczeń nałożono 22 mandaty karne na kwotę 5.500 zł. Ogłoszenia umieszczane poza specjalnie przeznaczonymi na ten cel tablicami słupami ogłoszeniowymi są systematycznie usuwane. Straż Miejska ostrzega, że na sprawców tego rodzaju wykroczeń będzie nakładać mandaty karne w górnych stawkach oraz kierowane będą wnioski o ukaranie do sądu, który może orzec karę grzywny do 5 000zł.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.