Dzisiaj jest: 20 Października 2021 roku    |    Imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

Aktualności z miasta i gminy Goleniów

Sesja nadzwyczajna

wtorek, 15 czerwca 2021 11:55

Na podstawie §19 Statutu Gminy Goleniów Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołała na dzień 17 czerwca 2021 r. (czwartek) na godz. 16.00 XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta. Głównym punktem porządku obrad będzie uchwała intencyjna - stanowisko Rady Miejskiej w sprawie żywienia w gminnych przedszkolach, którą poprzedzi dyskusja w sprawie reorganizacji żywienia w przedszkolach gminnych.

Zmiana harmonogramu wywozu odpadów

piątek, 11 czerwca 2021 10:17

W celu poprawienia jakości usług świadczonych w ramach odbierania odpadów komunalnych od 1 lipca 2021 r. zmienia się harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz selektywnych.

Półkolonie w Bibliotece Miejskiej

poniedziałek, 07 czerwca 2021 09:21

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna rozpoczęła dziś rezerwację miejsc na półkolonie letnie.

Podczas rezerwacji telefonicznej pod nr tel. 783 187 343, 667 904 914 lub 667 904 915 należy podać: imię i nazwisko dziecka, jego wiek, numer telefonu kontaktowego oraz datę wybranego turnusu.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Goleniowie informuje, iż w związku z pracami na sieci wodociągowej w ul. Stanisława Wyspiańskiego w Goleniowie w dniu 07.06.2021 r. (poniedziałek) zostanie wstrzymana dostawa wody do odbiorców ulicy Stanisława Wyspiańskiego.

Planowane godziny wstrzymania dostawy wody: 9:00-13:00. Godziny w/w prac mogą ulec zmianie.

Z dniem 2 czerwca br. następuje zmiana organizacyjna w obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.
Otwieramy Strefę Obsługi Interesanta.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: inspektor ds. mediów w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

„Osoba o szerokich kompetencjach społecznych, kreatywny menedżer, doświadczony i zaangażowany samorządowiec, ogromna kultura osobista i wrażliwość. Osobiście jestem zaszczycony że będę mógł pracować z wyjątkową osobą” - tak decyzję o powołaniu na stanowisko zastępcy burmistrza Goleniowa uzasadnił burmistrz, Robert Krupowicz.

XXXIII sesja

środa, 26 maja 2021 05:26

W środę, 26 maja br., o godz. 9.00 rozpocznie się XXXIII sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazło się szesnaście projektów uchwał.

Śluby znów w obecności gości

wtorek, 25 maja 2021 12:49

Zgodnie z nowymi zasadami, od 29 maja br. w ceremoniach ślubnych będą mogli brać udział nowożeńcy, świadkowie oraz 14 gości. Możliwa jest także obecność fotografa, który podczas uroczystości będzie korzystał wyłącznie z wyznaczonej strefy z zachowaniem bezpiecznej, 1,5-metrowej odległości.

Półkolonie w GDK

niedziela, 23 maja 2021 21:33

Goleniowski Dom Kultury planuje w tym roku osiem turnusów wakacyjnych półkolonii.

Zapisy odbywać się będą się w sali koncertowej GDK w dwóch turach - I tura od 9 czerwca 2021 r. w godz. 16:00-20:00, w kolejnych dniach w godz. 8:30-15:30, II tura 16 czerwca 2021 r. w godz. 8:30-15:30 do momentu wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 25 czerwca.

Ćwiczenia z syrenami

środa, 19 maja 2021 10:10

Zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak BZK-2.636.2.2021.KP z dnia 14 maja 2021 r. informujemy, że w dniu 20 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX – 21 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.
Emitowane będą dwa sygnały – pierwszy ogłaszający alarm (3 – minutowy, modulowany), a po ustaniu zagrożenia drugi – odwołujący alarm (3 – minutowy, ciągły).

Dyrektorzy przedszkoli zapraszają do udziału w postępowaniach prowadzonych w trybie negocjacyjnym na przygotowywanie i dostarczanie prawidłowo zbilansowanych posiłków dla dzieci.

W związku ze zbliżającym się corocznym terminem szczepienia psów przeciwko wściekliźnie Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o zasadach szczepienia psów na terenie powiatu goleniowskiego.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach zaprasza do udziału w postępowaniu na zadanie pn."Przygotowywanie i dostarczanie prawidłowo zbilansowanych posiłków dla dzieci z Przedszkola Publicznego i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach, w celu umożliwienia korzystania z posiłków" prowadzonym w trybie negocjacyjnym.

Do pracy ruszają rachmistrzowie

środa, 12 maja 2021 09:31

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) wchodzi w kolejną fazę realizacji. Od 17 maja uruchomione zostaną wywiady bezpośrednie z respondentami (metodą CAPI). Do pracy ruszą rachmistrzowie spisowi z Gminy Goleniów, którzy z uwagi na panującą pandemię i wytyczne Wojewódzkiego Biura Spisowego będą realizować z Państwem wywiady bezpośrednie głównie przez telefon.

Informujemy, że w dniach 14, 17 i 18 maja (piątek, poniedziałek i wtorek) Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych będzie niedostępna dla interesantów z powodu wdrożenia nowego ministerialnego systemu informatycznego. W tych dniach niemożliwe będzie zarówno składanie dokumentów, jak i ich odbiór.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, że w związku z pracami na ujęciu wody w miejscowości Święta w dniu 12 maja 2021 r. (środa) zostanie wstrzrymana dostawa wody do odbiorców w miejscowości Święta. Planowane godziny wstrzymania dostawy wody: od 8:30 do 14:00. Godziny mogą ulec zmianie.

Sesja nadzwyczajna

czwartek, 06 maja 2021 11:00

W poniedziałek, 10 maja br., na godz. 11.00 odbędzie się XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. W programie sesji są zmiany do budżetu Gminy Goleniów na rok 2021, przede wszystkim wpisanie do niego budowy ul. Metalowej, a także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.

Zagłosuj na Goleniów!

czwartek, 06 maja 2021 07:55

Ogólnopolski Konkurs Budowlany dla inwestorów, wykonawców i projektantów ma już długą, ponad dwudziestoletnią tradycję. Co roku do biura organizacyjnego spływają zgłoszenia od ambitnych, pełnych zapału ludzi, którzy chcą zmieniać na lepsze otaczającą ich rzeczywistość. O udział w rywalizacji ubiegają się nie tylko osoby fizyczne, ale też powiaty, urzędy miasta, instytucje  i deweloperzy.

Wojewoda Zachodniopomorski rozporządzeniem nr 14/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zakazał organizacji targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków. Zakaz obowiązuje na terenie całego województwa.

Strona 4 z 234

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.