Dzisiaj jest: 29 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

poniedziałek, 17 maja 2021 09:33

Zaproszenie do udziału w postępowaniach negocjacyjnych

Dyrektorzy przedszkoli zapraszają do udziału w postępowaniach prowadzonych w trybie negocjacyjnym na przygotowywanie i dostarczanie prawidłowo zbilansowanych posiłków dla dzieci.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach zaprasza do udziału w postępowaniu na zadanie pn."Przygotowywanie i dostarczanie prawidłowo zbilansowanych posiłków dla dzieci z Przedszkola Publicznego i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach, w celu umożliwienia korzystania z posiłków" prowadzonym w trybie negocjacyjnym. Skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy przesłać do 20 maja 2021 r. na adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Szczególowe informacje o postępowaniu negocjacyjnym dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 4 Niezapominajka w Goleniowie zaprasza do udziału w postępowaniu na zadanie pn. "Przygotowywanie i dostarczanie prawidłowo zbilansowanych posiłków dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 'Niezapominajka' w Goleniowie" w celu umożliwienia korzystania z posiłków.prowadzonym w trybie negocjacyjnym. Skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy przesłać do 21 maja 2021 r. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Szczególowe informacje o postępowaniu negocjacyjnym dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego nr 4 Niezapominajka w Goleniowie.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie zaprasza do udziału w postępowaniu na zadanie pn.: ,,Przygotowywanie i dostarczanie prawidłowo zbilansowanych posiłków dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 im. Wandy Chotomskiej
w Goleniowie, w celu umożliwienia korzystania z posiłków” prowadzonym w trybie negocjacyjnym. Skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia, należy przesłać do dnia 21 maja 2021 r., na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Szczególowe informacje o postępowaniu negocjacyjnym dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.