Dzisiaj jest: 18 Stycznia 2022 roku    |    Imieniny: Piotr, Małgorzata

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

poniedziałek, 05 października 2020 10:27

Zaproszenie do złożenia oferty - mobilny kiosk VR

Gmina Goleniów z siedzibą przy Placu Lotników 1, 72-100 Goleniów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie mobilnego kiosku VR z prezentacją 360° z ekranem dotykowym i goglami VR

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Gmina Goleniów 360° - turystyczna prezentacja 360° obszarów wiejskich Gminy Goleniów” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00682-6935-UM1611139/20 z dnia 11.08.2020 r.

 

Szczegółowy zakres zamówienia:

Zadanie polega na:

- wykonaniu mobilnej konstrukcji panelu z komputerem i ekranem dotykowym wraz z obrandowaniem
- dołączeniem do kiosku gogli VR typu OculusGo wraz z obrandowaniem oraz z systemem zabezpieczającym i ładującym z dostosowaniem na potrzeby targowe, obsługi w informacji turystycznej itp.
- implementacji prezentacji 360° terenów wiejskich połączonych z prezentacją goleniow360.pl w formie aplikacji offline do kiosku
- implementacji prezentacji 360° terenów wiejskich połączonych z prezentacją goleniow360.pl w formie aplikacji offline na gogle VR

 

Termin wykonania zamówienia:
Od daty podpisania umowy do 1 lutego 2021 r.

 

Kryterium wyboru oferty:
Cena - 100%

 

Termin złożenia ofert
Termin złożenia oferty upływa 16.10.2020 r. do godz. 10.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie przy Placu Lotników 1 w Goleniowie, pokój 015 bądź przesłać na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  (godz. 7.30-15.30).

 

Inne informacje
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Agnieszka Roszatycka-Krause.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.