Dzisiaj jest: 20 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska - WPNS

Dyrektor - pok. 014

Anna Gałaj
telefon: 91 46 98 240
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zastępca dyrektora - pok. 203

Irena Truchan
telefon: 91 46 98 235
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Użytkowanie wieczyste, Ewidencja nieruchomości komunlnych - pok. 004

Jolanta Bednarczyk
telefon: 91 46 98 246

 

Transport - pok. 004

Łukasz Posieczek
telefon: 91 46 98 245

 

Podziały geodezyjne - pok. 005

Małgorzata Gil
telefon: 91 46 98 247

 

Dzierżawy - pok. 005

Teresa Kaźmierczak
telefon: 91 46 98 248

 

Sprzedaż nieruchomości, numeracja porządkowa - pok. 010

Genowefa Palczak
telefon: 91 46 98 243

Agnieszka Miturska (numeracja porządkowa)
telefon: 46 98 244

 

Przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, Opłaty adiacenckie - pok. 012

Tomasz Szadkowski
telefon: 91 46 98 241

 

Ochrona środowiska - pok. 206

Joanna Chilkiewicz
telefon: 91 46 98 234

 

Ochrona środowiska - wycinka drzew i krzewów - pok. 206

Dagmara Baranowska-Michałowicz
telefon: 91 46 98 269

 

Ochrona środowiska - gospodarka odpadami - pok. 111

Beata Górska
telefon: 91 46 98 278

Marlena Mużyło
telefon: 91 46 98 239 

 

Gospodarka wodno-ściekowa - pok. 206

Agnieszka Racławska
tel. 91 46 98 230
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Warunki Zabudowy - pok. 206

Małgorzata Szachniuk
telefon: 91 46 98 233

Kamila Buksik
telefon: 91 46 98 231

Barbara Matraszek
tel. 91 46 98 209

 

Plan zagospodarowania przestrzennego - pok. 206

Elżbieta Milewska
telefon: 91 46 98 232

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.