Dzisiaj jest: 1 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Natalia, Blanka, Eligiusz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

czwartek, 03 października 2013 07:45

Główna ulica miasta przejezdna

Wczoraj (2 października 2013 roku) o godz. 15.00 z ulicy Konstytucji 3 Maja zdjęte zostały bariery ograniczające ruch na głównej arterii miasta. Ostatnią usunęli burmistrzowie Robert Krupowicz, Tomasz Banach i Henryk Zajko oraz przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Majdak. Ulica przejezdna jest na całej długości.

W ten symboliczny sposób zakończony został II etap realizowanego przez 2 lata zadania „Przebudowa ulic Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną”. W 2012 roku ulica Konstytucji 3 Maja zmodernizowana została na odcinku od ronda przy dworcu (łącznie z rondem) do skrzyżowania z ulicą Pocztową; przebudowano też na całej długości ulicę Szarych Szeregów. W tym roku realizowany był II etap tego zadania – przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja od skrzyżowania z ulicą Pocztową do skrzyżowania z ulicą Barnima.
W ramach inwestycji zmieniono konstrukcję drogi i geometrię parkingów, położono nową nawierzchnię jezdni, wymieniono chodniki (wyłożone zostały kostką granitową), a między Plantami i placem przed pomnikiem wybudowano z kostki granitowej wyniesione przejście dla pieszych komponujące się z otoczeniem przebudowywanym w ramach zadania „Otwarte Bramy”. Na całej długości wymieniono sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z przyłączami. Przebudowana została także sieć telekomunikacyjna i zlikwidowana kolizja kanalizacji deszczowej z siecią gazową. Wzdłuż całej ulicy ustawiono nowe latarnie.
Wykonawcą II etapu przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja była firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa; robotami w Goleniowie kierował Michał Zawadzki. Na plac budowy, z uwagi na nawrót zimy w marcu, wykonawca wszedł z miesięcznym opóźnieniem (15 kwietnia 2013 roku), ale termin zakończenia robót określony w umowie na 30 września 2013 roku, został dotrzymany. Chociaż trwają jeszcze procedury związane z odbiorem inwestycji, a wykonawca usuwa drobne usterki, to od 2 października można bez przeszkód poruszać się samochodem po całej ulicy Konstytucji 3 Maja. Pierwszą osobą, która otwartą dla ruchu kołowego ulicą przejechała, była pani Magdalena Zgorzelska. Jak to przyjęła? „Z ulgą” - powiedziała krótko. Od władz miasta, podobnie jak kilku innych kierowców, otrzymała na pamiątkę tego wydarzenia upominek – książkę pt. „Ulica Konstytucji 3 Maja w Goleniowie”.
Na realizację II etapu zadania „Przebudowa ulic Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną” Gmina Goleniów wydała 1.894.668,26 zł, a Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - 475.659,35 zł.  

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.