Dzisiaj jest: 29 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

poniedziałek, 03 czerwca 2013 13:25

Color Art zakończony

Akcją „Malowanie świata” oraz wręczeniem nagród laureatom zakończył się 1 czerwca 2013 roku XXIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej „Color Art”, od 1990 roku organizowany przez Goleniowski Dom Kultury. Imprezą międzynarodową jest od 1997 roku i od tego czasu odbywa się pod patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

Na dotychczas przeprowadzone edycje wpłynęło łącznie ponad 50 tysięcy prac z 40 krajów świata, głównie europejskich, ale także z Indii, Indonezji, Jamajki, Antyli Holenderskich, Mauritiusa czy Kuwejtu. W tym roku prace oceniane były w trzech kategoriach: malarstwo, grafika i fotografia. Wyboru najlepszych dokonało profesjonalne jury, któremu przewodniczył Leszek Żebrowski – prof. nadzwyczajny Akademii Sztuki w Szczecinie. Nagrodę Grand Prix festiwalu przyznano Agacie Mroczek, lat 16, gimnazjalistce z miejscowości Niemce (na zdjęciu), za fotografię pt. „Wyznanie”, a pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz wyróżnienia przyznano ponad stu młodym artystom (wszystkie nazwiska w katalogu wystawy i na stronie www.gdk.goleniow.pl). Wystawa ich prac została otwarta w piątek, 31 maja, w galerii „Przy scenie”; można ją będzie oglądać do końca czerwca.

Tradycją już się stało, iż Goleniowski Dom Kultury zaprasza wszystkich laureatów do naszego miasta na kilkudniowe warsztaty. W tym roku zorganizowane zostały warsztaty malarskie, malowania na szkle i fotograficzne (młodzi fotograficy „obsługiwali” między innymi procesje Bożego Ciała w goleniowskich parafiach). Był też czas na wymianę doświadczeń, spotkania integracyjne i wycieczki. Kulminacyjnym punktem Festiwalu „Color Art” była akcja „Malowanie świata”, podczas której wykonane zostało powiększenie pracy Mai Lewandowskiej, uczennicy Gimnazjum nr 2 w Goleniowie. Będzie zdobić GDK. Powiększone zdjęcie autorstwa Soni Najwer z goleniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych już można podziwiać na Bramie Wolińskiej.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.