Dzisiaj jest: 21 Stycznia 2022 roku    |    Imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

poniedziałek, 21 grudnia 2020 08:21

Zmarła Ewa Kamińska

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że wczoraj, 20 grudnia 2020 roku zmarła Pani Ewa Kamińska, założycielka i prezes Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym EWA.

Wyznawała zasadę: "Nie marudzić, nie użalać się nad sobą, walczyć i brać życie takim, jakim ono jest", więc mimo że rak zaatakował ją trzykrotnie, nie poddawała się, prosiła Boga o siłę i walczyła. Nie tylko o siebie, ale i o innych, zwłaszcza o kobiety. Kiedy ponad 20 lat temu zachorowała po raz pierwszy, spotkała w szpitalu kobiety, które walkę z rakiem wygrały i żyły aktywnie. Ich doświadczenie przeniosła na grunt goleniowski. Była założycielką i prezesem Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym EWA. Kobietom, które przechodziły traumę tej strasznej choroby, swoim przykładem pokazywała, że mimo wszystko można i trzeba żyć normalnie. W prowadzonym przez nią Stowarzyszeniu znajdowały pomoc psychologiczną, rehabilitację, ucieczkę od przygnębiających myśli i przyjaźń innych kobiet, które przeszły przez to samo. Angażowała się w wiele działań prozdrowotnych i profilaktycznych, ucząc kobiety i dziewczęta samobadania piersi i zachęcając, by nie unikały badań profilaktycznych, a kiedy już zachorują, nie zamykały się w domu. Zawsze uśmiechnięta, elegancka - nie sprawiała wrażenia, że jest ciężko chora. Jak mówiła: "odpuszczenie sobie w tej kwestii to pierwszy krok do poddania się". I bardzo długo się nie poddawała...

Wyrazy współczucia rodzinie Zmarłej składają Burmistrzowie Gminy Goleniów oraz pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.