Dzisiaj jest: 22 Października 2021 roku    |    Imieniny: Halki, Filipa, Przybysława

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

piątek, 13 grudnia 2013 14:06

Nowe władze Związku Kombatantów

Z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, 13 grudnia 2013 roku odbyło się zebranie goleniowskiego koła tej organizacji. Głównym jego punktem był wybór władz koła. 

Przeprowadzenie wyborów było konieczne w związku ze śmiercią wieloletnie prezesa goleniowskiego koła – Waldemara Dułaka. Jego pamięć zebrani uczcili chwilą ciszy.

W imieniu burmistrza Gminy Goleniów przybyłych powitała Marzena Domańska, pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zebranie poprowadziła Janina Koptas, członek Zarządu Wojewódzkiego, a informację o działaniach Związku przedstawił jego prezes, płk Leon Bodnar. W trakcie swego wystąpienia wspomniał o uprawnieniach przysługujących kombatantom i podopiecznym związku. Są to m. innymi dodatek kombatancki, prawo do korzystania z usług medycznych poza kolejnością oraz możliwość ubiegania się o zapomogę w przypadku trudnej sytuacji finansowej.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności koła w Goleniowie, przedstawionego przez Tadeusza Pędziwiatra i krótkiej dyskusji, przystąpiono do wyborów. W skład zarządu koła weszli: Tadeusz Pędziwiatr, Marian Kostrzewa, Kazimierz Kmieć, Genowefa Bartoszewicz, Krystyna Paleczek, Alicja Biernacka, Wanda Gielnik, Jadwiga Cieślik i Regina Kowalska. Prezesem została Genowefa Bartoszewicz, a zastępcą – Tadeusz Pędziwiatr. Do komisji rewizyjnej wybrano: Hilarię Szulga, Marię Jachimowicz oraz Zofię Bulzacką. Goleniowskich kombatantów na zjeździe wojewódzkim reprezentować będą Genowefa Bartoszewicz i Tadeusz Pędziwiatr.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.