Dzisiaj jest: 5 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 
Błąd
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 63

telefony Covid

środa, 03 kwietnia 2013 09:08

Skrzyżowanie zamknięte

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 3 kwietnia 2013 roku zamknięte dla ruchu kołowego zostało skrzyżowanie ulic Barnima I i Konstytucji 3 Maja oraz ulica Konstytucji 3 Maja na odcinku od tego skrzyżowania do ulicy Kościuszki.

Wykonawca II etapu modernizacji ulicy Konstytucji 3 Maja - firma STRABAG sp. z o.o. -  rozpoczął roboty od skrzyżowania, na którym wymieniona będzie sieć wodociągowa. Jeśli nie pojawią się żadne nieprzewidziane przeszkody, prace na skrzyżowaniu powinny być prowadzone około tygodnia i po ich zakończeniu przywrócony zostanie ruch z ulicy Barnima w dół do ul. Szczecińskiej. Do tego czasu obowiązuje objazd ul. Słowiańską i Grunwaldzką. 

Z ulicy Kościuszki na ulicę Konstytucji 3 Maja można będzie wyjechać tylko w prawo. Ulica Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Barnima będzie zamknięta dla ruchu kołowego. Zakaz ten nie dotyczy mieszkańców posesji położonych po lewej stronie ulicy Kościuszki.

Termin zakończenia modernizacji pierwszego odcinka ulicy Konstytucji 3 Maja – koniec czerwca 2013 r, pozostałej części (od ul. Kościuszki do ul. Pocztowej) – koniec września 2013 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.