Dzisiaj jest: 5 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

poniedziałek, 10 czerwca 2019 10:27

Harmonogram uroczystości kończących rok szkolny

Znamy już terminy uroczystości kończących rok szkolny 2018/2019.

Już 12 czerwca, czyli w najbliższą środę, o godz. 9.30 w sali GDK odbędzie się zakończenie roku dla dzieci młodszych z Przedszkola Publicznego nr 4. Dzieci z „zerówki” tego przedszkola będą mieć zakończenie roku o godz. 11.00.

We wtorek 18 czerwca o godz. 10.00 odbędzie się zakończenie roku w Przedszkolu Publicznym nr 2 dla grupy najmłodszej, a o 11.30 – dla pozostałych dzieci z PP nr 2. O 11.00 podobna uroczystość dla dzieci z „zerówki” w SP nr 5, a o godz. 17.00 – zakończenie roku w SP nr 4 dla dzieci z klas I-III.

Reszta szkół zaplanowała zakończenia roku szkolnego na środę 19 czerwca:

 • SP nr 1 – godz. 10.00, a gimnazjaliści odbiorą świadectwa o godz. 17.00.
 • W SP nr 2: godz. 9.00 – dzieci z klas I-III, godz. 10.00 – z klas IV-VII, a o 11.30 – ósmoklasiści.
 • SP nr 3: godz. 9.00 – klasy 0-IV, 10.30 – klasy V-VIII.
 • SP nr 4: godz. 9.00 rozdanie świadectw ósmoklasistom, uczniowie klas IV-VII zapraszani są na godzinę 11.30.
 • SP nr 5: godz. 9.00 – uczniowie klas 0-VII, o godzinie 17.00 uroczystość dla uczniów klas VIII i III gimnazjalnej.
 • SP Kliniska Wielkie: godz. 9.00 – uczniowie klas IV-VIII oraz III klasy gimnazjalnej, o 11.30 uroczystość dla uczniów klas 0-III.
 • SP Komarowo: godz. 9.00 – klasa 0, pozostali uczniowie zapraszani są na godz. 10.00.
 • SP Krępsko swoją uroczystość zaplanowała na godz. 9.00.
 • SP Lubczyna – zakończenie roku planowane jest na godz. 8.00.
 • ZSP Białuń – uroczystość o godz. 10.00.
 • W ZSP Mosty zakończenie roku o godz. 9.00 dla klas VIII i III gimnazjalnej, a o godz. 11.00 – dla wszystkich pozostałych uczniów.
 • Mamy też informację o zakończeniu roku szkolnego w SP nr 8: godz. 9.00 – klasy 0-II, godz. 10.00 – klasy III-IV, godz. 11.00 – klasy VII-VIII, a o godz. 12.00 – klasy V-VI.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.