Dzisiaj jest: 5 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

wtorek, 09 kwietnia 2019 08:18

Strajk w oświacie trwa

Drugi dzień strajku pracowników oświaty. Nie zaszły żadne istotne zmiany w stosunku do sytuacji wczorajszej. Strajkuje większość pracowników gminnych szkół i przedszkoli.

Nie strajkuje Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa w Komarowie oraz Przedszkole nr 2. Pracują normalnie. Dzieci jest dużo więcej niż w poniedziałek.
Przedszkole nr 4 – nauczyciele strajkują. Dzieci nie ma.
Szkoła Podstawowa nr 1- nauczyciele strajkują. Kilkoro dzieci przyszło i mają zapewnioną opiekę.
Szkoła Podstawowa nr 2 - nauczycie strajkują. Kilkoro dzieci przyszło i mają zapewnioną opiekę.
Szkoła Podstawowa nr 3 – nauczyciele strajkują. Dzieci jest mało. Mają zapewnioną opiekę.
Szkoła Podstawowa nr 4 – kadra strajkuje. Uczniowie mają rekolekcje. Opieka nad dziećmi zapewniona. Wczoraj było uczniów 116, a dziś jest już ok. 50 uczniów i sukcesywnie dochodzą (stan na godzinę 8.30).
Szkoła Podstawowa wKliniskach Wielkich - nauczyciele strajkują. Opieka zapewniona, dzieci przyszło więcej niż w poniedziałek.
Szkoła Podstawowa w Krępsku - nauczyciele strajkują. Przyszło kilkoro dzieci, opieka jest zapewniona.
Szkoła Podstawowa w Lubczynie - nauczyciele strajkują. Trwają rekolekcje, opieka nad dziećmi zapewniona.
ZSP Białuń – nauczyciele strajkują. Opieka jest zapewniona w świetlicy i w przedszkolu.
ZSP Mosty – kadra strajkuje. Opieka zapewniona dzisiaj w świetlicy i przedszkolu.

Autobusy komunikacji szkolnej jeżdżą normalnie.

Szkoły przygotowują się do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych, które mają rozpocząć się jutro, czyli w środę 10 kwietnia. Nie ma sygnałów o tym, że egzaminy w którejś ze szkół mogłyby się nie odbyć.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.