Dzisiaj jest: 28 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Jakub, Lesław, Zdzisław

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

Budowa wiaty zamkniętej w miejscowości Łaniewo, gmina Goleniów

Przedmiot zamówienia obejmował budowę wiaty zamkniętej wraz z instalacją elektryczną, zlokalizowaną na terenie działki nr 42 w miejscowości Łaniewo.

dofinansowanie ue leader prow

Zakres robót do wykonania obejmował:

Dane techniczne budynku:

 • powierzchnia zabudowy - 77,34 m2,
 • powierzchnia użytkowa - 76,54 m2,
 • kubatura -215,00 m3,

Bryła budynku:

 • konstrukcji drewnianej,
 • układ słupów w postaci okręgu,
 • dach wielospadowy o nachyleniu połaci 15 st.,
 • pokryty gontem,

A także:

 • palenisko z kamienia w ilości 3,84 m2,
 • nawierzchnię wiaty wykonano z kostki betonowej w o grubości 8 cm w ilości 78,34 m2 ,
 • instalację elektryczną - zasilanie - 43,00 m,
 • instalację oświetleniową.

Beneficjantem projektu była Gmina Goleniów.

Wykonawcą Robót było Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne "LECH" Leszek Żuk z siedzibą przy ulicy Wierzbowej 97, 42-660 Kalety.

Funkcję Inżyniera Kontraktu na zadaniu pełniła firma Komplet Inwest s.j. z Gorzowa Wielkopolskiego.

Dokumentację projektową wykonała firma Development Service S.J. Czarna Łąka, ul. Wczasowa 5, 72-105 Lubczyna

Projekt współfinansowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 -2013.

Całkowita wartość wykonanego zadania wyniosła: 152.680,53 zł łącznie z podatkiem VAT.

Termin realizacji zadania: 24 maja 2012 r. - 31 lipca 2012 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.