Dzisiaj jest: 16 Października 2021 roku    |    Imieniny: Florentyny, Ambrożego, Gawła

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

Goleniów, mury obronne (XIII w.): konserwacja elewacji – I etap

mkidn18.07.2012 roku Gmina Goleniów w dniu podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. "Goleniów, mury obronne (XIII w.): konserwacja elewacji - I etap" w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu 1 "Ochrona zabytków" ze środków finansowych Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinsowania w/w zadania wynosi 139 047,50 zł.

Konserwacji zostaną poddane mury od strony zewnętrznej od rzeki Iny i Gimnazjum nr 1 w Goleniowie.  Podczas konserwacji elewacji murów zostaną wykonane n/w prace:
- piaskowanie powierzchni murów,
- oczyszczenie murów z glonów i grzybów,
- odsalanie cegieł,
- wzmacnianie powierzchni cegieł,
- usunięcie cegieł ze znacznie uszkodzonym licem i wymiana na nowe zgodne z kolorem na zaprawie wapienno- trasowej,
- wymiana uszkodzonych kształtek gzymsowych,
- wykucie wstawek cementowych i żywicznych,
- wymiana spoin cementowych.

Konserwację elewacji wykonywać będzie firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym RENTON z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Gołębiej 2.
Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zadanie za kwotę w wysokości 189.541,30 zł.

Funkcję inspektora nadzoru na w/w zadaniu pełni firma GOTYK Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Dąbrowskiego 28-31.

Termin realizacji inwestycji: 31.08.2012 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.