Dzisiaj jest: 29 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

W związku ze znacznym zwiększeniem liczby wykrytych w kraju przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym na terenie powiatu goleniowskiego i Gminy Goleniów, od wtorku 29 września 2020 r. zostaną przywrócone ograniczenia w dostępie do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dziki problem

środa, 23 września 2020 10:40

21 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie odbyło się spotkanie dotyczące problemów związanych z populacją dzików na terenie gminy Goleniów, a przede wszystkim częstego pojawiania się tych zwierząt na terenach zabudowanych.

Z wizytą w R-XXI

środa, 23 września 2020 09:05

We wtorek, 22 września br. wiceburmistrzowie Henryk Zajko i Tomasz Banach odwiedzili Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie k. Nowogardu. Spotkali się tam z przewodniczącym zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI, Jackiem Chrzanowskim.

Spotkanie w sprawie Kościuszki 3

piątek, 18 września 2020 11:03

W czwartek, 17 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Goleniów (wiceburmistrz Henryk Zajko, dyrektor Wydziału Gospodarki Gminnej Jerzy Wysocki, skarbnik gminy Mirosław Guzikiewicz) z grupą mieszkańców budynku przy ul. Kościuszki 3. W spotkaniu uczestniczyła też prezes GTBS Magdalena Miklaszewska. 

W niedzielę i poniedziałek (20 i 21 września br.) nieprzejezdna będzie ulica Pocztowa. Spowodowane to będzie pracami, jakie spółka GWiK prowadzić będzie przy sieci wodociągowej na wysokości przychodni Polmed.

W październiku szczepienia przeciw grypie

środa, 16 września 2020 11:07

Gmina Goleniów od kilku lat finansuje program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie, adresowany do goleniowskich seniorów. Cieszy się on dużym zainteresowaniem i w tym roku będzie kontynuowany.

Komisja ustaliła

piątek, 11 września 2020 11:45

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Goleniowie w składzie: Łukasz Mituła – przewodniczący komisji, Aleksandra Muszyńska – wiceprzewodnicząca, Dorota Chodyko, Małgorzata Latka, Artur Panek, Krzysztof Sypień, Katarzyna Zalewska-Paciorek – w dniu 20 maja 2020 przyjęła sprawozdanie ze swoich prac w roku 2019.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy  i Miasta w Goleniowie.

Nabór na stanowisko asystenta rodziny w OPS

czwartek, 10 września 2020 06:29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: asystent rodziny. Forma zatrudnienia: 1)umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy.

Oferta dla animatorów wiejskich

piątek, 04 września 2020 07:22

Szukasz pomysłów na działania w Twojej wsi lub masz pomysł i potrzebujesz pomocy w jego realizacji? Skorzystaj z bezpłatnych spotkań z Animatorem Społeczności Lokalnej!

XXIII sesja Rady Miejskiej

piątek, 04 września 2020 07:10

W najbliższą środę, 9 września o godz. 9:00 rozpocznie się XXIII sesja Rady Miejskiej. Pełny porządek obrad dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie.

Kąty z grantem Marszałka

piątek, 04 września 2020 06:57

Sołectwo Kąty z naszej gminy wygrało pomoc finansową w wysokości 10 tys. zł w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2020" projekt pn "Kąty dostępne dla wszystkich".

Weź udział w Powszechnym Spisie Rolnym

piątek, 04 września 2020 06:48

1 września na terenie całej Polski ruszył Powszechny Spis Rolny 2020. Potrwa do 30 listopada, a jego wyniki pozwolą na wieloprzekrojowe scharakteryzowanie polskiego rolnictwa i ukazanie zmian, jakie w nim zaszły w ostatnim dziesięcioleciu.

50 tysięcy za piąty audyt

czwartek, 03 września 2020 16:14

Taką kwotę będzie musiała zapłacić gmina Goleniów za audyt spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, jeśli radni przyjmą uchwałę w tej sprawie podczas sesji rady miejskiej 9.09.2020 roku. 

Goleniów is coool!

wtorek, 01 września 2020 11:09

1 września za pasem, więc wracamy do akcji "Goleniów is coool!" - zwrotu kosztów przejazdów komunikacją miejską w miejscu nauki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dołącz do Akademii Lokalnego Lidera

wtorek, 01 września 2020 06:28

Ośrodek Wsparcia Edukacji Społecznej w Szczecinie zaprasza aktywne osoby z regionu szczecińskiego, w tym powiatu goleniowskiego do udziału w AKADEMII LOKALNEGO LIDERA - programu stworzonego w projekcie „SZOWES - OWES w regionie szczecińskim”.

Od 1 września 2020 r. nastąpi korekta rozkładu jazdy bezpłatnej goleniowskiej komunikacji miejskiej.

Nowa organizacja ruchu przy dworcu

poniedziałek, 31 sierpnia 2020 00:21

Tymczasowa organizacja ruchu przy budowie nowego dworca obowiązywać będzie od dnia 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek).

Sesja absolutoryjna

środa, 26 sierpnia 2020 05:51

Dziś (środa, 26 sierpnia) o godz. 9.00 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej, na której zostaną zaprezentowane: raport o stanie gminy za rok 2019, sprawozdanie z realizacji budżetu w roku 2019, informacja o mieniu komunalnym za rok 2019. Pod głosowanie zostanie poddany projekt uchwały o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Gminy Goleniów.

Radni blokują odbiór śmieci z gminy

wtorek, 25 sierpnia 2020 09:41

9 radnych Rady Miejskiej zagłosowało przeciwko planowi rozwiązania problemu wywozu śmieci z gminy Goleniów. Decyzja radnych oznacza konsekwencje dla całej gminy. Dotychczasowa umowa z PGK kończy się 11.września. Od 12. września wszystkie miejscowości gminy pozostaną bez możliwości odbioru śmieci.

Strona 10 z 161

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.