Dzisiaj jest: 7 Maja 2021 roku    |    Imieniny: Ludmiła, Gizela, Benedykt

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

Z uwagi na zwiększone limity liczby pasażerów w autobusach komunikacji miejskiej od dnia 1 czerwca 2020 r. wprowadzamy następujące zmiany w rozkładzie jazdy bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Informujemy, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza zasadę powszechnej segregacji odpadów komunalnych. Zatem przyjęty został nowy wzór Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która nie przewiduje możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów.

1 czerwca 2020 r. rusza nabór wniosków o pozyskanie grantów dla osób prywatnych w wysokości 7 500 zł na wymianę pieców i kotłów węglowych na nowe niskoemisyjne źródła ciepła.

XIX sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 25 maja 2020 08:26

W środę, 27 maja o godz. 11:00 rozpocznie się XIX sesja Rady Miejskiej w Goleniowie. Porządek obrad zawiera 46 punktów, w tym m.in. projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goleniów na lata 2020-2025".

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: Podinspektor ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: inspektor ds. kontroli w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Więcej osób w autobusach

piątek, 15 maja 2020 10:41

Informujemy, że od poniedziałku 18 maja, w autobusach komunikacji miejskiej zwiększone zostaną limity liczby pasażerów. Od tego dnia w każdym z autobusów możliwe będzie przewiezienie tylu pasażerów ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących.

Rozbrajanie bomby na torze wodnym

wtorek, 12 maja 2020 10:09

W środę, 13 maja od godz. 12.00 do godz. 15.00 będzie usuwany niewybuch bomby leżącej na dnie toru wodnego w rejonie dawnej wsi Inoujście. W związku z tym tor wodny w tym miejscu będzie zablokowany, nie będzie też dostępu do brzegów akwenu otaczającego miejsce prac saperów.

Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Goleniowie przyjęła pakiet uchwał nowelizujących zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleniów, które wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. Przedstawiamy najwżniejsze postanowienia.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: Referent ds. zamówień publicznych w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: Podinspektor ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Odstrzał sanitarny dzików

wtorek, 28 kwietnia 2020 06:40

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Goleniowie z/s w Nowogardzie  informujemy, że Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 23.04.2020 r. wydał Rozporządzenie nr 7/2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rekultywacja składowiska odpadów

wtorek, 28 kwietnia 2020 06:38

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż dniem 27.04.2020 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z rekultywacją składowiska odpadów w Podańsku.

XVIII sesja Rady Miejskiej

piątek, 24 kwietnia 2020 05:48

W środę, 29 kwietnia br. odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Goleniowie. Odbędzie się w normalnym trybie, w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. Początek obrad o godz. 11.00.

Nowe zasady ograniczeń od 20 kwietnia

piątek, 17 kwietnia 2020 07:52

Opublikowane zostały założenia pierwszego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.

Gminna pomoc dla przedsiębiorców

środa, 15 kwietnia 2020 11:47

Na najbliższą Sesję Rady Miasta Burmistrz przygotowuje pakiet uchwał dotyczący pomocy dla podmiotów gospodarczych na czas sytuacji kryzysowej związanej z epidemią „COVID-19”.

Koniec ZUS w Goleniowie?

piątek, 10 kwietnia 2020 10:12

Dyrektor szczecińskiego oddziału ZUS zrezygnował z wynajmu pomieszczenia w biurowcu przy ul. Konopnickiej 12, gdzie funkcjonował punkt konsultacyjny ZUS. Poinformował o tym mailem prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie, które jest właścicielem budynku. Swoją decyzję uzasadnia przedłużającym się stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami.

Zmiana godzin pracy PSZOK

czwartek, 09 kwietnia 2020 11:04

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Sp. z o.o. informuje, że od 9 kwietnia br. do odwołania Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00
 • w soboty od godziny 7:00 do 19:00

Bez odwiedzin na cmentarzach

poniedziałek, 06 kwietnia 2020 08:40

Od dziś, tj. od poniedziałku 6 kwietnia br., zmuszeni jesteśmy zakazać wstępu na wszystkie cmentarze w gminie Goleniów. Nie będzie możliwości odwiedzenia grobów osób bliskich, co będzie dotkliwe szczególnie w Wielkim Tygodniu, w czasie, kiedy zazwyczaj udajemy się w tym celu na cmentarze. Niestety, zmuszeni jesteśmy wykonywać przepisy związane z rozszerzającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2 i zapobiegać regularnie powtarzającym się na cmentarzu spotkaniom w gronie większym niż dwie osoby. Takie zdarzenia skutkują telefonami na komendę policji, interwencjami funkcjonariuszy i mandatami. 

Zmieniony został termin wnoszenia opłat rocznych za 2020 rok za wieczyste użytkowanie gruntów i za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu. W związku z epidemią koronawirusa termin wnoszenia opłat przedłużono do 30 czerwca 2020 roku.

Strona 9 z 157

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.