Dzisiaj jest: 23 Września 2021 roku    |    Imieniny: Tekla, Bogusław
odpady pasek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

środa, 30 czerwca 2021 06:17

AED – skrót, który może uratować życie

12 defibrylatorów znajdujących się w Goleniowie i jego okolicach trafiło do map Google.

Akcja to wspólny projekt gminy Goleniów oraz Fundacji Kultury Bezpieczeństwa. Goleniowska Straż Miejska sporządziła mapę urządzeń, które znajdują się w różnych instytucjach publicznych oraz prywatnych firmach i przesłała ja do firmy Google. W ten sposób defibrylatory, czyli urządzenia przywracające akcję serca za pomocą impulsu elektrycznego znalazły się w Google Maps.

Wystarczy wpisać w wyszukiwarce skrót „AED Goleniów”, by znaleźć urządzenia w mieście lub w okolicach drogi S3 prowadzącej ze Szczecina nad morze. Do akcji włączyło się już kilka firm mających siedzibę w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

- Google Maps jest aplikacją, z której korzysta prawie każdy – mówi Komendant Straży Miejskiej w Goleniowie Arkadiusz Radawiec - Chcemy, aby ludzie będący świadkiem zatrzymania akcji serca, mieli wiedzę o lokalizacji najbliższego defibrylatora – dodaje.

Dzięki akcji zamieszczania pozycji AED na mapie miasta oraz szerzeniu informacji na temat idei udzielania pierwszej pomocy, coraz więcej firm na terenie Gminy kupuje lub planuje zakupić defibrylator.

Nasz cel, to zwiększenie dostępności defibrylatorów AED, uświadamianie społeczeństwa na temat potrzeby resuscytacji i defibrylacji – mówi burmistrz Robert Krupowicz – jak również zmniejszenie wśród mieszkańców obaw przed angażowaniem się w podejmowanie działań ratowniczych na rzecz innych.

Najnowsze urządzenia AED są w pełni bezpieczne i niemal samodzielne. Same wykrywają, czy można należy użyć impulsu elektrycznego w przypadku osoby, która np. straciła przytomność, wykonują badanie EKG i precyzyjnie instruują osobę udzielającą pierwszej pomocy. Stąd można być pewnym, że nie zrobi się nikomu krzywdy – zapewnia Michał Paprotny. Instruktor pierwszej pomocy.

Inicjatywa jest częścią szerszego programu profilaktycznego „Inwestuję w bezpieczeństwo”, wdrażanego w Gminie Goleniów. W Goleniowie gmina szkoli pracowników instytucji publicznych oraz uczniów szkół w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Według statystyk w Polsce defibrylatory używane są przez osoby nie będące ratownikami od kilku do kilkunastu razy w roku.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.