Dzisiaj jest: 17 Października 2021 roku    |    Imieniny: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'Turniej Piłki Nożnej "Chopina"' Print
  Sport
Data: poniedziałek, 25 sierpnia 2014 - 09:00

Turniej Piłki Nożnej

Partnerstwo Lokalne CM2 (dawne 2 razy M) zaprasza na Turniej Piłki Nożnej "Chopina", który odbędzie się 25 sierpnia 2014 r. na boisku przy ul. F. Chopina w Goleniowie (od strony ul. Fabrycznej). Startujemy o godz. 10:00.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Integracji Społecznej, pokój nr 11 oraz pracownicy Biura projektu systemowego "Z bezradności do aktywności" pokój nr 15 Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie, ul. Pocztowa 13

Szczegółowe informacje o Turnieju:

Miejsce: boisko (trawiaste) przy ul. F. Chopina w Goleniowie

Data: 25.08.2014 r. (poniedziałek)

Rozpoczęcie: godz. 10:00

Kategorie wiekowe:

- rocznik 2004-2002 (klasy I-III)

- rocznik 2001-1999 (klasy IV-VI)

- Open 1998 i starsi (bez ograniczeń wiekowych)

Drużyny: 5-osobowe (4 zawodników w polu + bramkarz) + 3 rezerwowych

Uwaga! Dopuszcza się zespoły mieszane: chłopcy + dziewczęta oraz drużyny dziewcząt

Nagrody: dla zawodników z miejsc I-III przewidziane nagrody rzeczowe

Czas gry: 2x10 min. + przerwa 5 min.

Zgłoszenia: na boisku ORLIK przy Gimnazjum nr 1 w Goleniowie u Trenera środowiskowego - Pana Piotra Walkowiaka w godz. 18:00-21:00

Uwaga! Przy zgłoszeniu drużyn wymagane są:

1. Nazwa drużyny

2. Lista zawodników

3. Pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w turnieju

Siedzibą partnerstwa jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie, ul. Pocztowa 13. Partnerstwo ma formułę otwartą i mogą do niego przystępować wszystkie zainteresowane podmioty. Zapraszamy do współpracy.Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.