Dzisiaj jest: 7 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

poniedziałek, 21 września 2015 10:42

Bieżnia otwarta

Od poniedziałku (21 września) nowa bieżnia jest już faktycznie dostępna dla biegaczy. Do 8 rano i od godz. 19 zarezerwowano czas dla wszystkich goleniowian chcących pobiegać. W godzinach od 8 do 15 bieżnia ma służyć uczniom szkół, od 15 do 19 zawodnikom goleniowskich klubów. Jeśli nie będzie w tych godzinach zajęć sportowych - nie ma przeszkód, żeby z bieżni korzystali biegacze-amatorzy.

W ostatni piątek bieżnię oficjalnie oddano do użytku. Burmistrz Robert Krupowicz na wstępie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu, m.in. Piotrowi Walkowiakowi, który zebrał ponad 4 tysiące podpisów pod petycją do władz gminy w sprawie budowy, Anecie i Dariuszowi Gapińskim, którzy zorganizowali 27-godzinny bieg wokół UGiM w Goleniowie, Robertowi Leszczyńskiemu i Jackowi Kostrzebie, którzy pomogli w zdobyciu 800 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu do tej inwestycji. Podziękowania otrzymali też wykonawca inwestycji – firma Tamex – oraz osoby czuwające nad jakością prac budowlanych. Bieżnię oficjalnie otwarto wspólnym biegiem, w którym mógł wziąć udział każdy obecny na stadionie. Odbyły się też pokazy dyscyplin, które można teraz uprawiać na stadionie, m.in. skoku o tyczce, rzutu młotem i kulą. Dla uczestników imprezy przygotowano pamiątki: plakiety naklejone na prostokątny kawałek błękitnego Mondo, którym pokryta jest bieżnia.

Goleniów ma teraz stadion lekkoatletyczny z prawdziwego zdarzenia, z nawierzchnią o jakości najlepszej z możliwych. Mogą się na nim odbywać oficjalne zawody lekkoatletyczne, jest świetnym obiektem treningowym. Ma jednak przede wszystkim służyć goleniowianom jako miejsce do rekreacji ruchowej, biegacze-amatorzy mogą z niej korzystać za darmo. Zasady korzystania z bieżni określa regulamin dostępny na stronie internetowej goleniowskiego OSiR.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.