Dzisiaj jest: 22 Października 2021 roku    |    Imieniny: Halki, Filipa, Przybysława

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

czwartek, 19 grudnia 2013 11:44

Opłatek i Mikołaj

Tradycją Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym „Ewa” stały się spotkania przed świętami Bożego Narodzenia.

Dzielą się wtedy panie opłatkiem, składają sobie życzenia – przede wszystkim zdrowia, bo w ich przypadku to najważniejsze. Zasiadają przy wspólnym stole, spożywając wigilijne potrawy, śpiewają kolędy oraz rozmawiają o tym, co boli i co cieszy, co dobrego i co złego wydarzyło się w ich życiu w kończącym się roku i jakie plany mają związane ze zbliżającym się nowym rokiem. Czasem pojawiają się łzy, kiedy wspominają koleżanki, które przegrały z rakiem, częściej uśmiech i radość, że się udało, że nadal mogą cieszyć się życiem.

Opłatek u goleniowskich amazonek ma wyjątkowy klimat – nie tylko dlatego, że związany jest z pięknym świętem Bożego Narodzenia, święta dającego przede wszystkim nadzieję. I tej niegasnącej nadziei – oraz miłości i wiary, że będzie dobrze – życzyli paniom 17 grudnia 2013 r. ich goście: burmistrz Robert Krupowicz, zastępca burmistrza Henryk Zajko, proboszcz parafii pw św. Katarzyny – ks. Rafał Hoczek, proboszcz parafii pw. św. Jerzego – ks. Wacław Nowak oraz Urszula Brzozowska ze Stowarzyszenia Seniorów „Rytm” i Grzegorz Edelwajn z Polskiego Związku Wędkarskiego (obie organizacje dzielą siedzibę ze Stowarzyszeniem „Ewa”).

Ale był nie tylko opłatek i chwila wyciszenia. Kiedy wkroczył na salę Mikołaj – z rózgami i prezentami, jak to Mikołaj - zrobiło się bardzo wesoło. I z pewnością panie w dobrych nastrojach wróciły do swoich domów. Oby taki nastrój towarzyszył im w Boże Narodzenie i przez cały następny rok i by w niezmienionym składzie znowu zasiadły do wspólnego stołu.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.