Dzisiaj jest: 1 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Natalia, Blanka, Eligiusz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

poniedziałek, 10 sierpnia 2015 12:28

Turzynek otwarty

Kilkaset osób przyszło w sobotę na otwarcie „Turzynka nad Iną”. Była okazja zobaczyć zmodernizowane targowisko, zrobić zakupy, dostać bony rabatowe, a na koniec wygrać rower.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 07 sierpnia 2015 09:30

Turzynek po nowemu

Nie ma już handlu na prowizorycznych stoiskach na parkingu. Kupcy działający na miejskim targowisku przenieśli się do estetycznych pawilonów.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 22 lipca 2015 12:40

Turzynek nad Iną

Burmistrz Gminy Goleniów i kupcy w sobotę 8 sierpnia, godzina 10.00 zapraszają na otwarcie „Turzynka nad Iną” - taką nazwę, wybraną przez kupców, będzie teraz mieć miejskie targowisko.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 24 marca 2015 08:39

Posiedzenie w sprawie Turzynka

W poniedziałek po południu, 23 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki, Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Goleniowa. Najważniejszym jej punktem była sprawa goleniowskiego „Turzynka".

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 23 marca 2015 13:29

Nowe kontenery

Na goleniowskim targowisku instalowane są nowe, estetyczne kontenery, w których goleniowscy handlowcy będą prowadzić swoją działalność. Targowisko zyska na estetyce i funkcjonalności.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 28 stycznia 2015 11:32

Modernizacja targowiska

Na mocy porozumienia zawartego dnia 16 czerwca 2014 roku pomiędzy Gminą Goleniów a kupcami miejskimi, modernizowana jest część targowiska miejskiego, na której usytuowane zostaną pawilony handlowe.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 05 marca 2013 12:28

Targowisko – nowe otwarcie

„Startujemy od zera” - takim ustaleniem zakończyło się blisko dwugodzinne spotkanie kupców z targowiska miejskiego z radnymi Rady Miejskiej i burmistrzami Gminy Goleniów, jakie odbyło się 26 lutego 2013 roku.

Dział: Miasto i Gmina

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.