Dzisiaj jest: 29 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

wtorek, 16 kwietnia 2013 12:03

Można będzie przejechać

W środę, 17 kwietnia 2013 roku, w godzinach popołudniowych otwarte zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ulic Barnima I, Konstytucji 3 Maja i Grunwaldzkiej.

wtorek, 09 kwietnia 2013 16:28

Rondo w budowie

Od 8 kwietnia 2013 roku zamknięte dla ruchu kołowego zostało skrzyżowanie ulic Andersa, Norwida, Drzymały, Sportowej i Żeromskiego. PRD POL-DRÓG rozpoczął przebudowę tego skrzyżowania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

poniedziałek, 08 kwietnia 2013 12:22

Wykopy w centrum miasta

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, 8 kwietnia 2013 roku pracownicy STRABAG, wykonawcy II etapu przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja, przystąpili do wymiany sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i Barnima I.

piątek, 05 kwietnia 2013 08:09

Zamknięcie skrzyżowania na ul. Andersa

Od 8 kwietnia 2013 roku PRD POL-DRÓG S.A. rozpocznie budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Andersa, Sportowa, Drzymały, Norwida i Żeromskiego i skrzyżowanie to zostanie wyłączone z ruchu. Tydzień później, 15 kwietnia 2013 r., planowane jest wyłączenie z ruchu ulicy Dworcowej – od Starostwa Powiatowego do wiaduktu. Zakazy nie będą dotyczyć dojazdu do posesji. Znaki wprowadzające zmianę organizacji ruchu zostaną ustawione do końca tego tygodnia.

środa, 03 kwietnia 2013 11:50

Kładka wyłączona z ruchu

W czwartek, 4 kwietnia 2013 roku, w godzinach rannych zamknięta zostanie dla ruchu pieszego i rowerowego kładka nad Iną (na przedłużeniu ulicy Kasprowicza). Związane jest to z realizacją zadania „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z mostem przez rzekę Inę”.

środa, 27 marca 2013 11:05

Ruszają roboty

Wykonawca zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja – II etap” STRABAG Sp. z o. o. informuje, że od środy 3 kwietnia 2013 roku rozpoczyna prace na skrzyżowaniu ulicy Konstytucji 3 Maja z ulicą Barnima i skrzyżowanie to wyłączone będzie z ruchu kołowego.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 22 marca 2013 10:40

Zamknięcie skrzyżowania po świętach

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, STROBAG Sp z o.o. - wykonawca II etapu przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja, w uzgodnieniu z Gminą Goleniów postanowił przesunąć rozpoczęcie robót na okres po świętach wielkanocnych.

wtorek, 19 marca 2013 10:42

Ruszają roboty

PRD POL-DRÓG S.A., wykonawca inwestycji „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową mostu przez rzekę Inę w Goleniowie” informuje, że od dnia 3 kwietnia 2013 roku rozpoczyna roboty przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Norwida, Andersa, Sportowej, Drzymały i Żeromskiego i skrzyżowanie to do 30 sierpnia 2013 roku będzie wyłączone z ruchu samochodów.

Dział: Miasto i Gmina

W związku z rozpoczęciem realizacji zadania "Przebudowa ulic Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną - II etap", od dnia 11 marca 2013 roku zamknięty zostanie ruch na ulicy Konstytucji 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Barnima do ul. Kościuszki.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 04 marca 2013 14:06

Nie tylko wycinają

W związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową mostu przez rzekę Ina w Goleniowie” wykonawca PRD POL-DRÓG S.A. w dniach 26 – 28 lutego 2013 roku dokonał wycinki drzew rosnących przy ulicach Dworcowej i Andersa.

Dział: Miasto i Gmina
Strona 7 z 8

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.