Dzisiaj jest: 28 Lipca 2021 roku    |    Imieniny: Wiktor, Innocenty, Aida

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

poniedziałek, 13 maja 2013 16:02

Jubileuszowe Spotkania z Kulturą Ukraińską

Przez trzy dni osoby, którym bliska jest kultura ukraińska, mogły zetknąć się z wieloma jej formami. W dniach 10 – 12 maja 2013 po raz dziesiąty odbyły się w Goleniowie Spotkania z Kulturą Ukraińską.

Zainaugurowało je w piątek otwarcie wystawy modeli drewnianych cerkiewek wykonanych z wielkim pietyzmem przez Łemka – Michała Warchiła, w 1947 roku w ramach „Akcji Wisła” przymusowo przesiedlonego na Ziemie Zachodnie (obecnie mieszka w Legnicy). W „Żółtym Domku” prezentowanych jest 30 modeli cerkiew. Wszystkie wykonane są ręcznie na podstawie fotografii, pomiarów i szkiców robionych przez autora oraz materiałów archiwalnych cerkwi już nie istniejących.
 Wystawę można oglądać do 15 czerwca 2013 r. w godzinach pracy ODDZG.
Jak co roku, pierwszego dnia Spotkań w kościele pw. świętej Katarzyny odprawiana  została msza w obrządku greckokatolickim w intencji siostry Marii Matijczuk. Liturgię sprawowali księża greckokatoliccy ze Szczecina, w oprawie muzycznej chóru cerkiewnego ze Szczecina. Uczestniczyli w niej nie tylko grekokatolicy.
Głównym punktem tegorocznych Spotkań był koncert galowy 11 maja 2013 r. Oficjalnego otwarcia jubileuszowych Spotkań z Kulturą Ukraińską dokonali konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej oraz burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz, dziękując jednocześnie za pracę włożoną w przygotowanie Spotkań przewodniczącej goleniowskiego koła Związku Ukraińców w Polsce pani Danucie Lewczanin. Koncert poprowadziła goleniowianka Lesja Szulc, a na scenie Goleniowskiego Domu Kultury zaprezentowały się zespoły: „Lesja i Muzyky” (Goleniów-Szczecin), Zult Czeremosz (Węgorzewo), Zorepad (Banie Mazurskie), bandurzystki z Iwanofrankowska oraz młodzieżowa grupa Nadija z Leśna Górnego. Trwający ponad 4 godziny koncert ogromnie się publiczności podobał; aplauz wzbudził zwłaszcza zespół taneczny Zult Czeremosz, żywiołowo wykonujący narodowe tańce ukraińskie. Jubileuszowe spotkania zakończyło niedzielne spotkanie z teatrem ukraińskim – na scenie Teatru Brama wystąpiły grupy z Gdańska i Charkowa.
Organizatorem X Spotkań z Kulturą Ukraińską były: goleniowskie koło Związku Ukraińców w Polsce, stowarzyszenia społeczno – kulturalne „Brama Vitae” i „Teatr Brama” oraz Goleniowski Dom Kultury. Patronat nad imprezą objął Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku Myron Jankiw. 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.