Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Wydarzenie: 'XXVI Goleniowska Mila Niepodległości I Bieg GAZ-SYSTEM Na 10 Km' Print
  Sport
Data: wtorek, 11 listopada 2014 - 09:30
Miejsce:
Stadion Miejski OSiR
Email:

mila2014

Zapraszamy na XXVI Goleniowską Milę Niepodległości i Bieg GAZ-SYSTEM S.A. na 10 km

Program imprezy:

Godz. 10:30 - Uroczyste otwarcie zawodów przez Burmistrza Gminy Goleniów

Bieg przedszkolaków na dystansie 300 m

11:00 - Dziewczęta (rocznik 2008 i młodsze)
11:15 - Chłopcy (rocznik 2008 i młodsi)

 

Bieg dzieci – około 600 m

11:45 - Chłopcy: rocznik 2006-2007
12:00 - Dziewczęta: rocznik 2006- 2007
12:15 - Chłopcy: rocznik 2004-2005
12:30 - Dziewczęta: rocznik 2004-2005
12:45 - Chłopcy: rocznik 2002-2003
13:00 - Dziewczęta: rocznik 2002-2003

 

Mila młodzieży - 1609 m

13:15 - Chłopcy: rocznik 2000-2001
13:25 - Dziewczęta: rocznik 2000-2001
13:35 - Chłopcy: rocznik 1998-1999, 1996-1997
13:45 - Dziewczęta: rocznik 1998-1999, 1996-1997

 

Mila OPEN

13:55 - Prezentacja zawodników
14:00 - Mila OPEN

 

Bieg GAZ-SYSTEM S.A. na 10 km

14:30 - Prezentacja zawodników
14:35 - Bieg GAZ -SYSTEM S.A. na 10 km

plan Mila_2014-trasa-objazy-i-zamknieciaZgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.