Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Wydarzenie: 'Koncert Chóru "Celebrate"' Print
  Koncerty
Data: niedziela, 28 kwietnia 2013 - 17:00
Miejsce:
Sala koncertowa Goleniowskiego Domu Kultury, ul. Słowackiego 1
Email:
URL:

celebrate

Goleniowski Dom Kultury zaprasza na kocert chóru "Celebrate".

Celebrate jest unikalnym zespołem muzycznym z Holandii. Chór składa się z dwudziestu dwóch wyselekcjonowanych wokalistów, którym akompaniuje wszechstronna orkiestra. Tworzy ją dwudziestu sześciu muzyków, w tym grupa instrumentów smyczkowych, drewnianych i dętych...Oprócz tego, Celebrate ma w swoim składzie 6-ścio osobową grupę techniczną, która z nowoczesnym systemem nagłośnienia i oświetlenia czuwa nad techniczną stroną koncertu.

Muzyka w wykonaniu Celebrate jest bardzo różnorodna. Najczęściej chór śpiewa w towarzystwie orkiestry, ale pojawiają się również utwory śpiewane a cappella. Repertuar jest bardzo urozmaicony. Podczas występów możemy usłyszeć wpływy jazzu, muzyki klasycznej i tradycyjnej. Celebrate postawiło sobie za cel, aby przy pomocy słowa i muzyki zapoznać ludzi z ewangelią. Jest to też ważnym celem całego zespołu!!

Celebrate rozpoczęło swoją działalność w 1984 roku, jednakże w obecnym składzie występuje od 2000 roku.

W tym czasie Celebrate koncertowało więcej niż 900 razy, mając na swoim koncie 20 zagranicznych tournee oraz nagranie 3 płyt CD.To wszystko można określic jako spore osiągnięcie.

Celebrate towarzyszyło podczas wielu tournee innym chrześcijańskim artystom, takim jak: Ingemar Olsson, J.D Lawtun, Marcel i Lydia Zimmer, Russ Taff i Marshall Hall.

Krótko mówiąc: ten unikalny zespół gwarantuje niezapomniany wieczór, przyjemne i inspirujące przeżycie muzyczne.

Dyrygentem Celebrate jest Aad Contze.

 

Bezpłatne wejściówki do odbioru w dniach 18-25.03.2013 r w GDK, ul. Słowackiego 1, tel. 91 418 26 88, a od 26.03.2013 w Centrum Informacji Turystycznej, tel. 91 418 95 90Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.