Dzisiaj jest: 21 Stycznia 2019 roku    |    Imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław

Biblioteka pedagogiczna zlikwidowana

wtorek, 10 lipca 2012 10:44

Od lipca 2012 roku przestaje działać w Goleniowie filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej.

Z jej bogatego księgozbioru i specjalistycznych wydawnictw przez kilkadziesiąt lat korzystali nie tylko nauczyciele ale również studenci i licealiści. Księgozbiór na szczęście zostaje w Goleniowie – przekazany zostanie do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Przy okazji informujemy, że w okresie wakacji goleniowska biblioteka czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00.   

Głębokie 2012

wtorek, 10 lipca 2012 10:30

W poniedziałek, 9 lipca 2012 r., ponad siedemdziesięcioosobowa grupa dzieci i młodzieży wyjechała na 11-dniowy obóz zorganizowany przez Centrum Animacji Młodzieży.

Ciepłownicy nie zawiedli

poniedziałek, 09 lipca 2012 09:41

Planowana przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przerwa w dostawie ciepłej wody do 12 lipca 2012 r, została znacznie skrócona. Podobnie jak w latach poprzednich, ciepłownicy w ciągu kilku dni uporali się z przeglądem sieci i urządzeń ciepłowniczych i już w piątek, 6 lipca, z kranów popłynęła ciepła woda. Jej odbiorcy bardzo na skrócenie przerwy liczyli i ciepłownicy ich nie zawiedli.

Plecaki dla pierwszoklasistów

poniedziałek, 09 lipca 2012 09:36

Realizująca budowę gazociągu spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, przekazała gminom, na terenie których inwestycja jest prowadzona, plecaki dla pierwszoklasistów.

Gmina Goleniów, przez którą przebiegać będzie kilkudziesięciokilometrowy odcinek gazociągu,  otrzymała 91 sztuk wysokiej jakości plecaków w kolorach firmy (czarny i pomarańczowy) i z jej logo, w których znajdują się piórnik oraz worek na obuwie zamienne. Otrzymają je w dniu rozpoczęcia roku szkolnego (3 września 2012 roku) pierwszoklasiści ze szkół w Krępsku, Komarowie, Białuniu, Lubczynie i Mostach.    

Pływalnia nieczynna

wtorek, 03 lipca 2012 08:58

Od 30 czerwca do 22 lipca 2012 roku trwać będzie przerwa technologiczna na pływalni „Fala”. W tym czasie dokonany zostanie przegląd urządzeń basenu oraz wykonane niezbędne remonty i naprawy. Wznowienie działalności – w poniedziałek, 23 lipca 2012. Godziny otwarcia oraz ceny biletów nie ulegają zmianie.

Wszyscy zdali

wtorek, 03 lipca 2012 08:54

W niedzielę, 1 lipca 2012 roku, 36 studentów goleniowskiego ośrodka Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przystąpiło do obrony swoich prac licencjackich. Zdali wszyscy, uzyskując tytuł licencjata.

Rodzinny piknik bosmański

poniedziałek, 02 lipca 2012 11:45

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza w najbliższą sobotę i niedzielę (7 i 8 lipca 2012 roku) do Lubczyny na „Rodzinny piknik bosmański”. W programie koncerty, zawody sportowe, konkursy, pokazy sprzętu żeglarskiego i ratowniczego, atrakcje dla dzieci, rejsy po Jeziorze Dąbie, stoiska gastronomiczne i wystawiennicze, dyskoteka Szczegóły na stronie OSiR.

32. Zjazd Hanzy w Lüneburgu

poniedziałek, 02 lipca 2012 07:52

Od 28 czerwca do 1 lipca 2012 r. w Lüneburgu w Niemczech trwał 32 Międzynarodowy Zjazd Hanzy. W zjeździe uczestniczyło 106 miast z 14 krajów Europy, wśród nich Goleniów.

Zaczynają się wakacje

piątek, 29 czerwca 2012 10:12

Dzisiaj (29 czerwca 2012 roku) uczniowie wszystkich typów szkół zakończyli rok szkolny 2011/2012. Świadectwa – lepsze lub gorsze – rozdane, nagrody dla najlepszych wręczone, podziękowania nauczycielom złożone.

Sesja absolutoryjna

czwartek, 28 czerwca 2012 10:48

Głównym punktem obrad XXI sesji Rady Miejskiej, jaka odbyła się 27 czerwca 2012 roku, było rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Goleniów w 2011 roku oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy.

Po wysłuchaniu opinii komisji rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz kilkudziesięciominutowej dyskusji, rada większością głosów przyjęła sprawozdanie i udzieliła burmistrzowi absolutorium. Ponadto radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji gospodarki odpadami w gminie oraz przyjęli 23 przedłożone pod obrady projekty uchwał. Większość z nich dotyczyła spraw oświatowych - zmian granic obwodów szkolnych oraz kierunków działania burmistrza w związku z realizowanymi przez szkoły projektami unijnymi. Nie zyskał akceptacji radnych pomysł powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i projekt uchwały w sprawie jej utworzenia i nadania statutu został odrzucony.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

środa, 27 czerwca 2012 08:52

Po wynikach egzaminu gimnazjalnego, które opublikowaliśmy 26 czerwca 2012 r., podajemy wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w szkołach prowadzonych przez gminę oraz inne organy.

Nowe stowarzyszenie w Goleniowie

środa, 27 czerwca 2012 08:51

Z inicjatywy pani Renaty Mituła, utworzone zostało w Goleniowie koło szczecińskiego Stowarzyszenia Chorych na Chorobę Parkinsona. Pomaga ono również osobom chorym na stwardnienie rozsiane oraz po udarach i wylewach. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z założycielką koła pod nr tel. 664 081 056.

Wyniki egzaminów gimnazjalnych

wtorek, 26 czerwca 2012 12:33

22 czerwca 2012 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu podała do publicznej wiadomości wyniki egzaminów gimnazjalnych.

Tracą ważność wpisy do paszportów

wtorek, 26 czerwca 2012 12:31

To informacja ważna dla rodziców wybierających się z dziećmi w podróż zagraniczną. Z dniem 26 czerwca 2012 roku nie można będzie podróżować z dzieckiem, które nie posiada własnego dokumentu tożsamości (paszport biometryczny, paszport tymczasowy lub dowód osobisty, pod warunkiem, że zezwalają na to przepisy krajów, przez które przebiegać będzie podróż).

Sesja absolutoryjna

poniedziałek, 25 czerwca 2012 10:19

Na środę, 27 czerwca 2012 roku, zwołana została XXI sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem porządku obrad będzie rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy oraz gospodarowania mieniem komunalnym w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011 rok oraz udzielenie absolutorium dla burmistrza.

Targi w Torgelow

poniedziałek, 25 czerwca 2012 07:20

W dniach 23 i 24 czerwca 2012 r. w Torgelow odbyły się XV Targi Gospodarcze. Na targach prezentowało się 80 firm z nowo utworzonego powiatu Vorpommern-Greifswald. Wśród wystawców znalazły się gminy Goleniów i Police. Największym i najstarszym zakładem pracującym w Torgelow jest odlewnia, pracująca od połowy XVIII w., do której w tym czasie dostarczano także rudy darniowe z okolic Goleniowa.

Wakacje w bibliotece

wtorek, 19 czerwca 2012 11:24

W dniach od 2 do 27 lipca 2012 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Konstytucji 3 Maja organizowane będą półtoragodzinne zajęcia dla dzieci.

Półkolonie z GDK

wtorek, 19 czerwca 2012 11:23

Goleniowski Dom Kultury w czasie dwu wakacyjnych miesięcy organizuje 6 pięciodniowych turnusów półkolonijnych. Prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00. W programie zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe, warsztaty ekologiczne, wyjazdy autokarowe; uczestnicy otrzymywać będą drugie śniadanie. Odpłatność – 50 zł.

Najlepsi z najlepszych

wtorek, 19 czerwca 2012 05:37

Piętnastu uczniów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów, laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, uhonorowanych zostało 15 czerwca 2012 roku wysokimi nagrodami. Wręczali je burmistrzowie Robert Krupowicz i Henryk Zajko oraz przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Majdak.

Nauka przez doświadczenie

poniedziałek, 18 czerwca 2012 11:59

II Goleniowski Festiwal Nauki, którego gospodarzem było Gimnazjum nr 1, cieszył się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Nic dziwnego, bo podczas imprezy, zorganizowanej 15 czerwca 2012 roku atrakcji nie brakowało.

Strona 118 z 134

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.