Dzisiaj jest: 24 Lutego 2019 roku    |    Imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
poniedziałek, 29 stycznia 2018 10:29

Ścieżką po wale

Gotowy jest już pierwszy odcinek ścieżki rowerowej poprowadzonej po wale przeciwpowodziowym wzdłuż brzegu jeziora Dąbie. Można przejechać z Lubczyny do Czarnej Łąki.

Ścieżka ma nawierzchnię z mielonego kruszywa, wygodnie się jedzie po niej rowerami terenowymi. Posiadacze typowych rowerów szosowych (z wąskimi oponami) mogą mieć problemy.

Droga zaczyna się przy ogrodzeniu mariny w Lubczynie, na razie jest pewien problem z dostaniem się na nią z drogi publicznej. Kłopot zostanie rozwiązany po przesunięciu ogrodzenia mariny.

Ścieżka biegnie po koronie wału przeciwpowodziowego. Cały czas mamy widok na wody jeziora, w kilku miejscach będzie się można zatrzymać i wykąpać na dzikich plażach. Na razie szlak doprowadzono do Czarnej Łąki, gdzie można zjechać na drogę publiczną. Dalszy odcinek ścieżki jest dopiero budowany, grunt jest miękki aż do okolic Załomia, gdzie zaczyna się jazda po trawie. Wałem dojeżdżamy aż do obrzeży Szczecina Dąbia. Kto się zdecyduje zapuścić za Czarną Łąkę powinien pamiętać, że przed Dąbiem praktycznie nie ma możliwości zjechania z wału (błoto).

Cała trasa po wale będzie miała około 16 km długości. Będzie naprawdę godną polecenia alternatywą dla jazdy szosami.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.