Dzisiaj jest: 20 Stycznia 2019 roku    |    Imieniny: Fabian, Sebastian
Miasto i Gmina

Ograniczenia w ruchu ciężarówek

wtorek, 31 lipca 2012 11:38

Zgodnie z wcześniej podawanymi informacjami, od 30 lipca 2012 roku wprowadzone zostały ograniczenia w ruchu ciężarówek na terenie miasta. Dotyczą one przede wszystkim ruchu tranzytowego.

Danowo biesiadne

poniedziałek, 30 lipca 2012 10:24

Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Zapiecek” z Danowa było organizatorem i gospodarzem „Biesiady z zaśpiewem i przytupem”, jaka odbyła się w sobotę, 28 lipca 2012, na placu „Pod Dębem”.

Ale lało!

poniedziałek, 30 lipca 2012 10:21

W niedzielę (29 lipca 2012 r.) w godzinach południowych nad Goleniowem przeszła ulewa. Większych szkód na szczęście nie spowodowała.

Ankietowe badania rolnicze

poniedziałek, 30 lipca 2012 10:16

Urząd Statystyczny w Szczecinie informuje, że w dniach 17 – 24 sierpnia 212 roku w wybranych gospodarstwach rolnych przeprowadzone zostaną badania plonów zbóż, rzepaku i rzepiku.

Biesiada w Danowie

środa, 25 lipca 2012 07:51

Zarząd Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Zapiecek” z Danowa zaprasza na „Biesiadę wiejską z zaśpiewem i przytupem”, jaka odbędzie się w sobotę, 28 lipca 2012 roku, od godz. 18.00, na placu sołeckim „Pod Dębem” w Danowie.

Utrudnienia w OPS

środa, 25 lipca 2012 07:50
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w związku z prowadzoną w budynku termomodernizacją mogą wystąpić utrudnienia organizacyjne w obsłudze klientów. Za powstałe niedogodności dyrekcja OPS przeprasza.

W rocznicę Powstania Warszawskiego

poniedziałek, 23 lipca 2012 10:14

Jak co roku w rocznicę Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 2012 r. o godz. 17.00, na okres 1 minuty włączone zostaną syreny alarmowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega!

piątek, 20 lipca 2012 12:18

Ważne dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sadowego (KRS).

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że od dłuższego czasu otrzymuje informacje dotyczące działalności Kancelarii Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego (obecnie Kancelaria Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego). Ministerstwo Sprawiedliwości - wydawca dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy - oświadcza, że nie jest autorem postanowienia wydawanego przez wyżej wymienioną kancelarię, będącego jednocześnie wezwaniem do wniesienia opłaty aktywacyjnej, jak również nie współpracuje z podmiotem używającym tej nazwy. W opinii Departamentu, powiadomienia jakie ten podmiot wysyła do przedsiębiorców, mają na celu wprowadzenie w błąd ogłoszeniodawców. Styl pisma i forma mogą sugerować, że jest to pismo urzędowe i przedsiębiorca musi taka opłatę wnieść.  Więcej informacji na ten temat na stronie www.ekrs.pl.

Ulica Szkolna bez ciężarówek

środa, 18 lipca 2012 10:21

Z dniem 30 lipca 2012 roku zostanie w Goleniowie wprowadzona nowa organizacja ruchu. Będzie ona polegała na ograniczeniu przejazdu samochodów ciężarowych powyżej 12 ton dopuszczalnej masy całkowitej na odcinku ulicy Szkolnej od ulicy Szarych Szeregów do ronda Hanzeatyckiego oraz na ulicy Armii Krajowej i Wojska Polskiego od ronda Hanzeatyckiego do ronda U.Schroedera.

Na ul. Wojska Polskiego od ronda Schroedera do ulicy Ptasiej obowiązywać będzie ograniczenie poruszania się samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 30 ton. Ograniczenia te nie będą dotyczyć podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przy tych ulicach oraz pojazdów komunikacji publicznej i służb komunalnych.

Blok wyszedł z ziemi

środa, 18 lipca 2012 10:20

Budowa bloku przy ul. Mikołajczyka z 28. mieszkaniami komunalnymi przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Lokatorzy powinni wprowadzić się do niego w połowie 2013 roku.

Wykonawcą, na zlecenie działającego w imieniu gminy Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jest stargardzka firma MARBUD. Jak zapewnia kierownik budowy, Zdzisław Startek, inwestycja przebiega zgodnie z planem, a nawet jest niewielkie przyspieszenie.

Dowody do wymiany

środa, 18 lipca 2012 09:41

Przypominamy, że w 2012 roku kończy się ważność dowodów osobistych wydanych w 2002 roku. Radzimy sprawdzić, kiedy dowód został wydany, bowiem bez ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, trudno będzie załatwić urzędowe sprawy. Na wydanie nowego dowodu czeka się około 4 tygodni, warto więc z pewnym wyprzedzeniem złożyć wniosek; formularz można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta. Wymiana dowodu jest bezpłatna.

Półkolonie i nie tylko

środa, 18 lipca 2012 09:40

Trzeci turnus półkolonii prowadzonych przez Goleniowski Dom Kultury rozpoczął się nietypowo – od pieczenia chleba. Każde dziecko ukształtowało swój własny chlebek, a potem mini bochenki trafiły do pieca chlebowego. Smakowały jak nigdy.

Przybyło mianowanych

poniedziałek, 16 lipca 2012 13:03

O kolejnych 9 osób zwiększyła się w Gminie Goleniów liczba nauczycieli mianowanych.

W ubiegłym tygodniu (12 i 13 lipca 2012 roku) egzaminy na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zdało dwóch nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4, dwóch ze Szkoły Podstawowej nr 2, w tym siostra Anna Lewandowska (na zdjęciu - odbiera akt mianowania), trzech z Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach oraz po jednym ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2.

CIT dłużej

poniedziałek, 16 lipca 2012 13:00

Od poniedziałku, 16 lipca 2012 roku, wydłużone zostają godziny pracy Centrum Informacji Turystycznej w Bramie Wolińskiej. Od poniedziałku do piątku Centrum czynne będzie w godz. 11.00 - 18.00, w soboty od 10.00 do 16.00.

W CIT mieszkańcy Goleniowa i turyści mogą zasięgnąć informacji o atrakcjach turystycznych miasta i gminy, bazie gastronomicznej, noclegowej itp., otrzymać bezpłatne materiały promocyjne, mapy Goleniowa oraz plany szlaków turystycznych.

Działkowcy mogą być spokojni

piątek, 13 lipca 2012 18:13

Sporo komentarzy i kontrowersji wywołało wśród działkowców orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, uchylające 24 artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przede wszystkim odnoszące się do Polskiego Związku Działkowców.

Renowacja murów obronnych

czwartek, 12 lipca 2012 16:09

We wtorek (10 lipca 2012 roku) wyłoniona w przetargu poznańska firma RENTON rozpoczęła renowację goleniowskich murów obronnych.

Nowa siedziba szkoły specjalnej

środa, 11 lipca 2012 07:53

Goleniowski Zespół Szkół Specjalnych przenosi się do nowej siedziby. 29 czerwca 2012 roku odebrana została największa powiatowa inwestycja „Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie”.

Wakacje na „Orliku”

środa, 11 lipca 2012 07:52

Kompleks boisk „Orlik” przy ul. Szkolnej przez całe wakacje czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 12.00 – 20.00.

Skrzyżowanie zgodnie z planem

środa, 11 lipca 2012 07:38

Zaplanowane na tydzień (od 9 do 14 lipca 2012 r.) roboty na skrzyżowaniu ulicy Konstytucji 3 Maja z ulicą Andersa, przebiegają zgodnie z planem.

Wojewódzka inauguracja w Goleniowie

wtorek, 10 lipca 2012 10:45

W ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o zorganizowaniu wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2012/2013 w Goleniowie. W czwartek, 5 lipca 2012 roku, burmistrz Robert Krupowicz spotkał się w tej sprawie z zachodniopomorskim kuratorem oświaty panią Marią Borecką.

Strona 117 z 134

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.