Dzisiaj jest: 25 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
piątek, 10 listopada 2017 11:11

Gromada z tytułem najlepszego startupu społecznego

Spółdzielnia Socjalna Gromada, działająca przy Stowarzyszeniu Horyzont, otrzymała tytuł najlepszego nowego przedsiębiorstwa społecznego roku 2017 w regionie szczecińskim. Gratulujemy!

Nagrodę, przyznaną przez Sieć Zachodniopomorską Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej (SZOWES), spółdzielnia otrzymała za innowacyjność działań.


Spółdzielnia Socjalna GROMADA została utworzona przez Gminę Goleniów i Stowarzyszenie Horyzont i rozpoczęła działalność 12 maja 2017 roku. W ramach swoich działań statutowych spółdzielnia zajmuje się nie tylko reintegracją zawodową poprzez zatrudnianie osób z tzw. grup defaworyzowanych, głównie osób bezdomnych ale również reintegracją społeczną realizowaną poprzez współpracę w grupie, naukę korzystania z bankowości, w tym bankowości elektronicznej, rozwoju kompetencji poprzez udział w szkoleniach oraz wizyty studyjne w innych funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych, aby na zasadzie benchmarkingu podnosić świadomość pracowników i włączać ich aktywnie w nowe dla nich sytuacje społeczne wymagające od nich takich umiejętności jak: wypowiedzi publiczne, współpraca z różnymi osobami, zachowania w różnych punktach użyteczności publicznej i środkach komunikacji.
Spółdzielnia Socjalna prowadzi działalność w obszarach społecznie użytecznych, a planowane uruchomienie „Składziku” miejsca gdzie będzie można oddać rzeczy zbędne w jednej rodzinie, aby znalazły nowego użytkownika wpisuje się w nurt propagowania ekonomii społecznej opartej na pomaganiu, współdziałaniu i dzieleniu się z innymi. Podobne wartości przyświecają spółdzielni w obszarze oddziaływania na rodziny i bliskich pracowników, którzy dzięki stworzonym szansą mają możliwość naprawy, a także odbudowy zerwanych relacji z najbliższymi, tak ważnych w przypadku osób bezdomnych.
Spółdzielnia Socjalna GROMADA planuje wraz z pojawiającymi się możliwościami finansowymi zatrudniać kolejne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a obecni pracownicy spółdzielni. zostaną wpisani w nową rolę mentorów, pomagających wprowadzić nowych pracowników do Spółdzielni.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl