Dzisiaj jest: 17 Października 2018 roku    |    Imieniny: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora
czwartek, 09 listopada 2017 08:59

Ścieżka na Maszewskiej gotowa

Piesi i rowerzyści mają wreszcie do dyspozycji szeroką i bezpieczną drogę wzdłuż ul. Maszewskiej, na całym odcinku od przejazdu do ronda przy „Atrii”.

Ze względu na okresy bardzo intensywnego ruchu pieszych i rowerzystów drogę zaprojektowano maksymalnie szeroką – chodziło o wygodę i bezpieczeństwo. Wydzielono dwa pasy ruchu: czerwona kostka oznacza szlak dla rowerzystów, szara dla pieszych. Ścieżka, podobnie jak cała ulica, jest oświetlona.

Na ścieżce trwają jeszcze ostatnie prace budowlane, ale można z niej już korzystać bez problemu. Ścieżka łączy się ze ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż tzw. obwodnicy wschodniej. Ta ostatnia kończy się niestety na mniej więcej kilometr przed budowaną drogą S6 i trzeba korzystać z należącej do powiatu drogi gruntowej. Dokończenie ścieżki oraz bezpieczne połączenie jej z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż ul. Nowogardzkiej będzie przedmiotem rozmów burmistrza Gminy Goleniów ze starostą oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich (właściciel obwodnicy wschodniej) po zakończeniu budowy węzła drogowego przy Żółwiej Błoci.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.