Dzisiaj jest: 25 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
wtorek, 07 listopada 2017 12:52

Rowerem do Podańska

Gotowa jest już ścieżka rowerowa łącząca Helenów z Podańskiem. Rowerzyści i piesi mają do dyspozycji 2,9 km bezpiecznego szlaku.

Na odcinku przez Helenów ścieżka ma szerokość 2,5 m i na równych prawach mogą z niej korzystać piesi i rowerzyści (z pierwszeństwem dla tych pierwszych). Dalej ścieżka ma 2 m szerokości jest oznaczona jako droga dla rowerów, ale z powodu braku wydzielonego chodnika mogą z niej korzystać również piesi. Powodem zwężenia był brak miejsca: aby uzyskać drogę o szerokości 2,5 m trzeba by było wywłaszczać w Podańsku tereny będące prywatną własnością, a na odcinku biegnącym przez las – przejść skomplikowaną i kosztowną procedurę „odlesienia” pasa potrzebnego gruntu.
Droga ma nawierzchnię asfaltową, ze wzmocnionymi zjazdami w uliczki i na posesje. Jest oświetlona na odcinkach biegnących przez tereny zabudowane. W Podańsku poszerzono istniejący przepust na strumieniu w pobliżu kościoła i na nim poprowadzono drogę dla rowerów. Ścieżka zaczyna się w Helenowie w miejscu, gdzie dotąd kończyła się ścieżka pieszo-rowerowa do Goleniowa, a kończy się w Podańsku przy zjeździe w drogę do Danowa.

Dokumentację projektową wykonała firma RDS Multiprojekt – Radosław Żarkiewicz z Goleniowa, która sprawowała również nadzór inwestorski. Wykonawcą prac była spółka STRABAG Sp. z o.o. ze Szczeccina. Prace budowlane rozpoczęto 5 czerwca br., zakończono 10 października. Łączny koszt budowy to 1 537 345 zł. Zadanie współfinansowane w wysokości 85% kosztów kwalifkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.1 Zrównoważona multimedialna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl