Dzisiaj jest: 19 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Józef, Bogdan, Marek
wtorek, 12 września 2017 12:50

Meksykanie podpatrują GPP

Rewitalizują kolej, chcą postawić na rozwiązania multimodalne, szukają sposobu by wykorzystać swoją rentę geograficzną. Morelos to meksykański stan położony tuż przy jednej z największych aglomeracji na świecie, liczącym ponad 25 mln mieszkańców Mexico City. By się rozwijać, władze regionu chcą stawiać na sprawdzone rozwiązania logistyczne i wdrażać dobre praktyki sprawdzone już w tej branży.

Wzorców szukają w m.in. w Polsce. Wizyta w naszym kraju rozpoczęła się na Pomorzu Zachodnim, które zarówno meksykanie, jak i OECD, wskazały jako region z silnie rozwiniętymi branżami transportową i logistyczną. W poniedziałek po południu delegacja zawitała do Prime Cargo Poland Sp. z o.o. w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Przedstawiciele kilku przedsiębiorstw logistycznych, stanowy minister gospodarki i prezes izby gospodarczej spotkali się z dyrektorem PC i prezesem Klastra eBiznesu Pomorza Zachodniego w jednej osobie – Zbigniewem Kempskim, burmistrzem Goleniowa Robertem Krupowiczem i specjalistą ds. personalnych w Fiege Agatą Wilińską-Onyśko.

Osią rozmowy był szeroko rozumiany sektor logistyczny. Z. Kempski przedstawił firmę, którą zarządza, mówił również o e-commerce. Na pytania dotyczące kapitału ludzkiego odpowiadała A. Wilińska-Onyśko, na podstawie swoich bogatych doświadczeń w Swedwood, Stylepit i PDC Logistics. Burmistrz R. Krupowicz zachęcał do odwagi w podejmowaniu kontrowersyjnych decyzji inwestycyjnych, polegających na kładzeniu rur i budowaniu dróg w szczerym polu. Taka polityka władz Gminy Goleniów, realizowana konsekwentnie na początku XXI wieku, zaowocowała spektakularnym rozwojem parku przemysłowego w Łozienicy. Mówiono również o narzędziach wspierania inwestorów dostępnych w Goleniowie: zwolnieniu z podatku od budynków i budowli oraz specjalnej strefie ekonomicznej.

Podczas poniedziałkowej wizyty na Pomorzu Zachodnim Meksykanie rozmawiali także z przedstawicielami Uniwersytetu Szczecińskiego. Na wtorek zaplanowano wizytę w CLS International Spedition oraz DB Port Szczecin. Przewodnikiem po regionie jest marszałkowskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. W następnych dniach wizyta obejmie również Wielkopolskę i Województwo Śląskie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.