Dzisiaj jest: 24 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Na terenie Gminy Goleniów utworzony został punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Znajduje się on na bazie firmy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie, ul. M. Konopnickiej 12.

Punkt zbierania czynny jest w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 19:00 i odbiera następujące odpady:

 • opakowania z papieru i tektury,
 • opakowania z metali,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania ze szkła,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie).

Odpady na PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie z wyjątkiem odpadów budowlanych i poremontowych, które odbierane będą na indywidualne zlecenia.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl