Dzisiaj jest: 20 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
wtorek, 30 kwietnia 2013 10:53

Konkurs Color Art rozstrzygnięty

Na zorganizowany przez Goleniowski Dom Kultury pod patronatem UNESCO Międzynarodowy Festiwal Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Color Art” wpłynęło ponad 500 prac z Polski, Białorusi, Bułgarii, Czarnogóry, Macedonii, Paragwaju, Rosji i Rumunii.

Tematem tegorocznego festiwalu był „Folklor czterech stron świata”,  a obejmował malarstwo, grafikę i fotografię (po raz pierwszy). 20 kwietnia 2013 roku komisja konkursowa pracująca pod kierunkiem Leszka Żebrowskiego z Akademii Sztuki w Szczecinie wybrała najlepsze prace. Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali (podajemy tylko pierwsze miejsca):

 • malarstwo - w grupie 6 – 9 lat: Aleksandra Galera (Kielce); 10 – 12 lat: Roksana Chudon (Żyrardów); 13 – 15 lat: Oliwia Łopińska (Żyrardów); 16 – 19 lat: Zuzanna Dulińska (Warszawa);
 • na szkle malowane (kat. pozaregulaminowa) – Olga Mizia (Żywiec);
 • grafika - w grupie 12 – 15 lat: Julia Szreder (Rybnik); 16 – 18 lat: Alicja Guzik (Nowy Targ); 19 – 24 lata: Anna Mrożek (Nowy Targ);
 • fotografia- w grupie12 – 15 lat: Sara Bogdanowicz (Koszalin), 16 – 18 lat: Agata Mroczek (Niemce).

Grand Prix jury festiwalu przyznało Agacie Mroczek z miejscowości Niemce za pracę „Wyznanie”.
W festiwalu uczestniczyła również młodzież z powiatu goleniowskiego. W kategorii malarstwo nagrodzono Maję Lewandowską z Gimnazjum nr 2 w Goleniowie, a kategorii fotografia – Sonię Najwer z goleniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Praca Mai Lewandowskiej (na zdjęciu) zostanie namalowana w powiększeniu podczas akcji „Malowanie świata”.
Pełna treść protokołu na stronie www.gdk.goleniow.pl.
Wszystkie nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie plenerowej.
Gala wręczenia nagród odbędzie się 1 czerwca 2013 roku o godz. 16.00 w amfiteatrze. Wcześniej – od godziny 14.00 – przeprowadzona zostanie związana z festiwalem akcja „Malowanie świata”, na którą Goleniowski Dom Kultury zaprasza wszystkie dzieci (wystarczy zabrać ze sobą pędzel).

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.