Dzisiaj jest: 24 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena

Edukacja

Gmina Goleniów odpowiada za prowadzenie szkół i placówek oświatowych na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym.

Na jej obszarze działa:
- 5 przedszkoli (w mieście Goleniów),
- 6 szkół podstawowych (trzech miejskich i trzech wiejskich - w Komarowie, Krępsku i Lubczynie),
- 3 zespołów szkół, obejmujących: szkołę podstawową i przedszkole w Białuniu; szkołę podstawową i gimnazjum w Kliniskach Wielkich; przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum w Mostach,
- 2 gimnazjów (miejskich).

Na poziomie ponadgimnazjalnym, funkcję odpowiedzialnego za oświatę i wychowanie pełni przede wszystkim Powiat Goleniowski. W jego imieniu na obszarze Gminy Goleniów prowadzone są trzy placówki tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie, Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie oraz Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie.

Dodatkowo, w systemie edukacji niepublicznej szczebla średniego prowadzone są 4 prywatne licea ogólnokształcące oraz 2 technika (ekonomiczne i zawodowe).

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl