Dzisiaj jest: 18 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk

Urodziny GOL

wtorek, 07 maja 2024 14:42

Nowe władze Gminy Goleniów

Foto: Andrzej Bugajski, goleniow.net Foto: Andrzej Bugajski, goleniow.net

Dziś władzę w Gminie Goleniów objął wybrany w drugiej turze wyborów Krzysztof Sypień. Stanowisko wiceburmistrzyni powierzył Magdalenie Bauer-Styborskiej. Wraz z nimi do pełnienia obowiązków przystąpiło 21 radnych Rady Miejskiej.

Podczas inauguracyjnej sesji Radni, którzy zostali wybrani przez mieszkańców, aby reprezentować ich interesy w Radzie Miejskiej, odebrali zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli ślubowanie. W głosowaniu tajnym wybrano przewodniczącego Rady Miejskiej IX kadencji - większością 11:10 głosów został nim Wojciech Łebiński. Funkcję wiceprzewodniczącej powierzono Krystynie Jaworskiej.

Kolejnym punktem było zaprzysiężenie burmistrza. To symboliczny moment, w którym zobowiązuje się on do pełnienia swoich obowiązków na rzecz mieszkańców.
Nowo wybrany włodarz gminy, Krzysztof Sypień w krótkim wystąpieniu zachęcił wszystkich radnych do pracy dla wspólnego dobra gminy bez politycznych podziałów. Przestawił również nową wiceburmistrz - Magdalenę Bauer-Styborską.

Po przerwie, podczas której zebrani mieszkańcy składali gratulacje nowo wybranym władzom, przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad - wyboru przewodniczących komisji. Funkcje te będą pełnić:

 • Krzysztof Czerwiński (Komisja Budżetu),
 • Anita Jurewicz (Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu),
 • Sylwester Kinik (Komisja Infrastruktury, Gospodarki i Obszarów Wiejskich)
 • Tomasz Banach (Komisja Rewizyjna)

Podczas pierwszej sesji nie obsadzono stanowiska przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W Radzie Miejskiej IX kadencji zasiądą:

 • Piotr Adamkiewicz
 • Tomasz Banach
 • Krzysztof Czerwiński
 • Agnieszka Geblewicz
 • Arkadiusz Guziak
 • Irena Henkelman
 • Michał Jastrzębski
 • Krystyna Jaworska
 • Anita Jurewicz
 • Sylwester Kinik
 • Robert Kuszyński
 • Małgorzata Latka
 • Wojciech Łebiński
 • Michał Mac
 • Aleksandra Muszyńska-Popielarczyk
 • Artur Panek
 • Andrzej Różański
 • Mariusz Skakuj
 • Zbigniew Szurgot
 • Agnieszka Wojciechowska
 • Małgorzata Zajko

Zapis pierwszej sesji Rady Miejskiej jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Porządek obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej został podany przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie w Postanowieniu nr 305/2024, które dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.