Dzisiaj jest: 11 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Cyprian, Olga, Benedykt

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

Linia specjalna S-4 "Wyborcza": Dworzec PKS - obwodowe komisje wyborcze na terenach wiejskich - Dworzec PKS

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE kurs 1
OKW Stara Hydrofornia w Helenowie
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE kurs 2
OKW Stara Hydrofornia w Helenowie
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE kurs 3
OKW Kliniska
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE kurs 4
OKWMosty
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE kurs 5
OKW Białuń
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE kurs 6
OKW Lubczyna
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE kurs 7
OKW Krępsko
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE kurs 8
OKW Krępsko
Dworzec PKS 11:15 Dworzec PKS 14:55 Dworzec PKS 13:30 Dworzec PKS 09:50 Dworzec PKS 09:50 Dworzec PKS 14:50 Dworzec PKS 13:20 Dworzec PKS 16:45
Tarnowiec  11:30 Żółwia  15:00 Rurzyca  13:40 Imno  skrzyż. 10:00 Marszewo  10:00 Ininka  15:00 Kamieniska  13:45 Domastryjewo 11 17:00
Tarnówko skrzyż.  11:35 Budno 15:03 Rurzyca  13:42 MOSTY  10:05 Marszewo  kościół 10:01 Łozienica sk. ul. Krzywa  15:05 Święta 13:48 Żdżary I  17:10
Stawno  11:40 Budno skrzyż.Podańsko  15:04 Rurzyca kościół  13:43 Mosty Osiedle  10:10 Żółwia Błoć kurniki 10:15 Komarowo  15:10 Bolesławice 13:50 Modrzewie, skrzyż Łaniewo  17:20
Łęsko  11:45 Danowo  15:10 Rurzyca Farmer 13:44 MOSTY  10:15 Glewice  10:20 Kępy Lubczyńskie  15:17 KRĘPSKO, ul. Szkolna  13:55 Modrzewie, skrzyż. Święta  17:21
Bącznik  11:50 Podańsko  15:15 KLINISKA, szkoła 13:47 Burowo  10:22 Żółwia Błoć sklep 10:28 Borzysławiec  15:20 KRĘPSKO, ul. Szkolna  14:15 Łaniewo, wieś  17:26
Bolechowo  11:55 HELENÓW -pętla 15:18 Załom Parkowa 14:00 MOSTY  10:30 BIAŁUŃ 4122Z07  10:32 Borzysławiec  15:21 Bolesławice  14:22 KRĘPSKO, ul. Szkolna  17:30
Zabród  12:00 HELENÓW -pętla 15:40 Załom Parkowa 14:10 Imno  skrzyż. 10:35 Niewiadowo - kościół     10:45 LUBCZYNA, ul. Lipowa  15:24 Święta  14:26 Kąty  17:35
HELENÓW -pętla 12:10 Podańsko  15:43 Załom Lubczyńska 14:12 MOSTY  10:42 Niedamierz 10:50 Czarna Łąka, ul. Przyjazna  15:30 Kamieniska  14:31 Krępsko, ul. Koszykowa  17:38
HELENÓW -pętla 12:40 Podańsko  15:44 Załom Lubczyńska 14:13 Mosty Osiedle  10:45 BIAŁUŃ 10:55 Czarna Łąka,ul. Turystyczna  15:31 Dworzec PKS 14:56 KRĘPSKO, ul. Szkolna  17:40
Zabród  12:50 Danowo  15:50 Pucice Wiejska 14:15 Burowo 10:55 BIAŁUŃ  11:00 LUBCZYNA, ul. Lipowa  15:40     KRĘPSKO, ul. Szkolna  17:55
Bolechowo  12:55 Budno skrzyż.Podańsko  15:55 Pucice Wiejska 14:16 Dworzec PKS 11:10 Żółwia Błoć  sklep 11:05 Borzysławiec 15:45     Krępsko, ul. Koszykowa  17:57
Bącznik  13:00 Budno  15:56 KLINISKA, szkoła 14:22     Glewice  11:15 Borzysławiec  15:46     Kąty  18:00
Łęsko  13:05 Żółwia  16:00 KLINISKA, szkoła 14:30      Żółwia Błoć kurniki 11:23 Kępy Lubczyńskie  15:47     Łaniewo, wieś 18:06
Stawno  13:10 Dworzec PKS 16:05 Rurzyca Farmer 14:32      Marszewo  11:33 Komarowo  15:55     Modrzewie, skrzyż. Święta  18:11
Tarnówko skrzyż.  13:13     Rurzyca kościół  14:33      Marszewo  kościół 11:34 Łozienica sk. ul. Krzywa  16:00     Modrzewie, skrzyż Łaniewo  18:12
Tarnowiec  13:15       Rurzyca  14:34      Gniazdowo  11:55 Ininka  16:05     Żdżary I  18:22
Dworzec PKS 13:30       Rurzyca  14:35      Wierzchosław  12:05 LUBCZYNA, ul. Lipowa  16:20     Domastryjewo 11 18:32
          KLINISKA, szkoła 14:45      Miękowo kościół 12:10 Czarna Łąka, ul. Przyjazna  16:25     Dworzec PKS 18:42
          KLINISKA, szkoła 14:50      BIAŁUŃ  12:14 Czarna Łąka,ul. Turystyczna  16:26        
          Pucice Wiejska 14:55      Niedamierz 12:20 Dworzec PKS 16:45        
          Pucice Wiejska 14:57      Niewiadowo - kościół 12:25            
          Załom Lubczyńska 14:58      BIAŁUŃ  12:40            
          Załom Lubczyńska 14:59      Miękowo  12:44            
          Załom Parkowa 15:00      Gniazdowo  12:50            
          Dworzec PKS 15:25      Wierzchosław  13:00            
                   Dworzec PKS 13:15            

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.