Dzisiaj jest: 21 Maja 2019 roku    |    Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
wtorek, 05 marca 2019 09:31

Spotkanie informacyjne nt. zatrudniania obcokrajowców

Mając na uwadze troskę o rozwój gospodarczy Gminy Goleniów oraz wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w zakresie informacji nt. zatrudniania cudzoziemców, zapraszamy w imieniu Burmistrza Gminy Goleniów do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym w zakresie legalizacji pobytu i zasad zatrudniania obcokrajowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas spotkania przybliżone zostaną obowiązujące regulacje prawne i mechanizmy legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Przedstawiciele Wojewody Zachodniopomorskiego omówią i wyjaśnią wymogi formalne, terminy realizacji wniosków, sposoby załatwiania spraw na poszczególnych etapach.

Na Państwa pytania odpowiedzi będą udzielać także przedstawiciele Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2019 r. w salach szkoleniowych Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie przy ul. Produkcyjnej 3, na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy. Początek spotkania o godz. 10:00. Spotkanie ma charakter otwarty.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt i potwierdzenie udziału na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr 500 716 050.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.