Dzisiaj jest: 24 Lutego 2019 roku    |    Imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
wtorek, 06 lutego 2018 13:02

Rozlicz PIT przez internet

Chcesz rozliczyć PIT? Złóż elektronicznie deklarację podatkową: szybko, łatwo, bezpiecznie i przyjemnie! Z dowolnego miejsca, bez stania w kolejce i z gwarancją szybkiego zwrotu.

Wysłanie deklaracji podatkowej przez internet jest najprostszym i najszybszym sposobem jej złożenia. W formie elektronicznej bez podpisu elektronicznego można przesłać m.in. następujące deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16, PIT-16Z, PIT-16A, PIT-19A, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-WZ, PIT-OP, PIT-8C, PIT-11, VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-23, VAT-26, VAT-27, VAT-27K, VAT-UE, VAT-UEK, PCC-3 (załącznik PCC-3A), SD-3 (załącznik SD-3A), SD-Z2, SD-2, PCC-2 .

Zeznania PIT-36 i PIT-37 można wysłać drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego:

 • indywidualnie,
 • wspólnie z małżonkiem,
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych należy posiadać dostęp do internetu i przygotować dane zabezpieczające autentyczność składanej deklaracji: identyfikator podatkowy NIP lub PESEL, imię i nazwisko, datę urodzenia oraz kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2016 r.

Wystarczy 5 kroków:

 1. wejdź www.portalpodatkowy.mf.gov.pl i pobierz aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę w przypadku wysyłania formularza bezpośrednio ze strony,
 2. wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje desktop lub bezpośrednio na stronie (zakładka Formularze),
 3. podpisz go, wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2016 r.,
 4. wyślij dokument,
 5. pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Ważne! Gwarancję bezpieczeństwa dają tylko formularze, które zostały pobrane ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.