Dzisiaj jest: 22 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Bogusław, Katarzyna, Oktawian
czwartek, 18 stycznia 2018 09:14

Utwardzanie dróg gruntowych

Przygotowanie do remontu drogi w Żółwiej Błoci Przygotowanie do remontu drogi w Żółwiej Błoci

W tym roku 25 odcinków dróg gruntowych zostanie utwardzonych betonowymi płytami. Dzięki temu poprawią się warunki dojazdu do wielu posesji na terenach wiejskich. Drogi do remontu wskazuje Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej w Goleniowie w uzgodnieniu z sołtysami miejscowości.

Do remontu przewidziane są następujące odcinki dróg:

 1. Czarna Łąka ul. Słoneczna dz. 69 - 329 m
 2. Danowo dz. 228 - 100 m
 3. Kąty dz. 242 - 250 m
 4. Lubczyna ul. Topolowa – 138,25 m
 5. Marszewo dz. 260- 143,50 m
 6. Mosty dz. 60/1- 250 m
 7. Podańsko ul. Zaciszna dz. 99- 157 m
 8. Pucice ul. Poprzeczna – 53,5 m
 9. Załom, dz. 114/3 - 149 m
 10. Żółwia Błoć, dz. 18/6 i 18/7 – 725 m
 11. Białuń ul. Ogrodowa, dz. 159 - 705 m
 12. Borzysławiec dz. 157/4 - 400 m
 13. Burowo dz. 59 - 480 m
 14. Danowo dz. 107 – 205 m
 15. Komarowo dz. 290 – 293 m
 16. Lubczyna ul. Kapitańska - 185 m
 17. Podańsko ul. Kręta – 271m
 18. Święta dz. 12/20 – 310 m
 19. Załom ul. Rzemieślnicza – 55m
 20. Załom ul. Brzozowa 137/8 - 135m
 21. Żdżary dz.91 – 200 m
 22. Kliniska ul. Złota dz. 101/1 i 69 – 130 m
 23. Mosty dz. 69 – 215 m
 24. Pucice ul. Polna -190m
 25. Tarnowiec dz. 20 - 780 m

Łączna długość dróg, które zyskają nową nawierzchnię wyniesie ponad 6,8 km.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.