Dzisiaj jest: 18 Stycznia 2019 roku    |    Imieniny: Piotr, Małgorzata
środa, 03 stycznia 2018 08:52

Złote gody rocznika 1967

42 goleniowskie małżeństwa, które wspólnie przeżyły ze sobą 50 lat, zostały wyróżnione przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W czwartek, 28 grudnia burmistrz Robert Krupowicz wręczył je dwudziestu pierwszym parom jubilatów. Druga uroczystość odbyła się w piątek, 29 grudnia.

Medale otrzymali państwo: Janina i Kazimierz Balasińscy, Marianna i Zdzisław Biniendowie, Urszula i Zbigniew Boczulowie, Maria i Zbigniew Cebo, Krystyna i Zygmunt Dąbrowscy, Katarzyna i Ryszard Dudkowie, Danuta i Stanisław Fikusowie, Anna i Jerzy Hylowie, Stanisława i Henryk Idziaszczykowie, Wanda i Jan Jagodzińscy, Anna i Kazimierz Jankowscy, Halina i Władysław Jaworscy, Teresa i Józef Kosarowie, Helena i Henryk Kowalscy, Regina i Feliks Kozakowie, Wiesława i Władysław Koźlukowie, Maria i Bronisław Kubaszowie, Danuta i Stanisław Kujawińscy, Zofia i Czesław Leszczyńscy, Janina i Stanisław Lipkowie, Teresa i Kazimierz Maczarkowie, Anna i Henryk Minowscy, Anna i Jan Musialscy, Maria i Krzysztof Natworowie, Krystyna i Eugeniusz Naworscy, Halina i Henryk Nowakowie, Stefania i Jan Nowakowie, Irena i Bogdan Okunkowie, Krystyna i Jan Pacynowie, Halina i Waldemar Przybylscy, Janina i Zenon Raczewscy, Ewa i Jan Russowie, Jadwiga i Bogumił Sankowscy, Janina i Jakub Sarzyńscy, Stanisława i Józef Sztypowie, Monika i Jan Wawryszukowie, Danuta i Kazimierz Woźniakowie, Halina i Wiesław Kazimierz Woźniakowie, Halina Zofia i Wiesław Woźniakowie, Zofia i Stanisław Zawadowie oraz Danuta i Marek Zdonkowie.

Jubilaci prócz medali otrzymali kwiaty i upominki wręczane przez burmistrza Roberta Krupowicza, wiceburmistrza Henryka Zajko i przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Mitułę. Oprawę artystyczną zapewniły dziewczęta ze studia wokalnego GDK prowadzonego przez panią Dorotę Gołębiowską.

Osoby zainteresowane pobraniem zdjęć z uroczystości (pliki JPG do wydruku w zakładzie fotograficznym) zapraszamy z pendrivem lub pustą płytą CD do Urzędu Gminy w Goleniowie, pok. 016.

 

Galeria zdjęć z 28 grudnia 2017 r.:

Galeria zdjęć z 29 grudnia 2017 r.:

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.