Dzisiaj jest: 16 Października 2018 roku    |    Imieniny: Florentyny, Ambrożego, Gawła
czwartek, 07 grudnia 2017 12:31

Mikołaj przyjechał

Co roku, 6 grudnia na Plantach odbywa się impreza „Mikołaje są wśród nas”, której organizatorem jest Goleniowski Dom Kultury.

Pomimo niesprzyjającej pogody w tym roku pojawiła się rekordowa ilość stoisk. W sumie było ich 25, tak że były rozstawione nawet na środku placu i częściowo na chodniku. Wystawiły je szkoły nie tylko z Goleniowa, ale i z innych miejscowości naszego powiatu, jak np. z Rożnowa czy Żarnowa, a także organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Na stoisku zorganizowanym przez bibliotekę za parę groszy można było kupić książki. Dominowały stragany z ciastami, ozdobami choinkowymi, można było wziąć udział w loterii fantowej, zjeść czy wypić coś gorącego.

Stowarzyszenie Rozbiegany Goleniów zorganizowało dla dzieci „Bieg z Mikołajem po Plantach”, chętnych nie brakło. Na scenie występowali wykonawcy z terenu powiatu goleniowskiego. Prezentacje rozpoczęły zespoły taneczne oraz chór dziecięcy „Brzdąc” z Goleniowskiego Domu Kultury, potem wystąpiły dzieci z Komarowa, Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Szkół Specjalnych, Rożnowa, Lubczyny, Koła Misyjnego przy SP nr 2 działającego przy parafii św. Katarzyny, SP nr 8 i Gim 4, Zespołu Szkół nr 1, w Goleniowie, Związku Harcerstwa Polskiego, SP nr 5 oraz kabaret „Ramol” ze Stowarzyszenia Seniorów „Rytm” i zespół „Forte” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W czasie trwania imprezy wręczone zostały nagrody laureatom III Powiatowego Konkursu na Kartkę Świąteczną. W krótkim programie zaprezentowała się także orkiestra dęta „Wood & Brass Band”. W namiocie organizatora imprezy można było napisać list do świętego Mikołaja, dzieci chętnie pisały zatem życzenia by się spełniły w przyszłym roku. Najważniejsze jednak, że było dużo rodzin z dziećmi, a te wyglądały na zadowolone.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.