Dzisiaj jest: 16 Października 2018 roku    |    Imieniny: Florentyny, Ambrożego, Gawła
wtorek, 05 grudnia 2017 13:42

Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza świętowany jest 5 grudnia. Podczas sobotniej uroczystości w Goleniowskim Domu Kultury podziękowano ludziom szczególnie zaangażowanym w pracę na rzecz innych osób bądź organizacji i instytucji.

Wiceburmistrz H. Zajko, dyrektor M. Domańska i M. Bździuch, przewodniczący Radu Organizacji Pozarządowych Gminy Goleniów wręczyli najaktywniejszym wolontariuszom dyplomy z podziękowaniem oraz drobne upominki i kwiaty. Otrzymali je: Anna Mucha, Piotr Ochota, Anna Łunkiewicz, Piotr Lewczuk, Czesława Krawczuk, Krystyna Krzysztofiak, Katarzyna Pliszczak, Maria Gozdur, Kazimierz Milewski, Marianna i Bolesław Basiakowie, Krystyna Daszuta, Kazimierz Maj, Elżbieta Michalak, Małgorzata Radoń, Romualda Kordyk, Grzegorz Edelwajn, Agata Januszko, Zdzisław Emilianowicz, Wiesława Karaś, Aurelia Korczak, Andrzej Kochan, Marek Poprawa, Leszek Biały, Radosław Szopiński, Bogdan Foriarz, Agnieszka Czarnecka, Karolina Słomczewska, Piotr Teofilewski, Andrzej Świat, Katarzyna Wentruba, Barbara Banasiewicz, Zofia Machnicka, Piotr Matławski, Piotr Holz, Danuta Kiliszek, Weronika Bejda, Żaneta Musiał, Wiktoria Kusiak, Adrianna Skrzecz, Paweł Szewczyk, Alicja Bogdaniec, Kamila Sokołowska, Julia Witkowska, Kinga Sieczkowska, Dawid Majerczyk, Patrycja Dąbrowska, Wiktoria Pawłowska, Małgorzata Wiśniewska, Wiktoria Głowacka, Amelia Bogdaniec, Dominika Wyrębska i Weronika Maćczak. Podziękowano również kołom wolontariatu przy Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 4 w Goleniowie oraz w Kliniskach i Mostach.

Wolontariuszy do wyróżnienia zgłosiły organizacje pozarządowe, Gminna Rada Organizacji Pozarządowych oraz centra wolontariatów przy Goleniowskim Domu Kultury i Ośrodku Pomocy Społecznej.

W części artystycznej kilka piosenek zaśpiewały solistki ze studia wokalnego GDK oraz dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 1, w monologu "Malinowska" wystąpiła wyróżniona wolontariuszka Danuta Kiliszek, a na koniec oficjalnej części pantomimę "Orkiestra" zaprezentował publiczności teatr "Jestem inny niż mnie znacie" z Zespołu Szkół Specjalnych. Obchodom Dnia Wolontariusza towarzyszyła prezentacja dorobku kilku organizacji pozarządowych.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.