Dzisiaj jest: 10 Grudnia 2018 roku    |    Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
wtorek, 14 listopada 2017 13:19

„Schetynówki” w Goleniowie i Lubczynie

Dwie inwestycje drogowe Gminy Goleniów w przyszłym roku prawdopodobnie otrzymają dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Są na wysokich pozycjach na wstępnej liście rankingowej opublikowanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Pierwszą z nich jest przebudowa odcinka ul. Andersa w Goleniowie na odcinku od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Konopnickiej, wraz z remontem mostu przez Inę. Koszt inwestycji jest szacowany na 3,1 mln zł, dofinansowanie ma wynieść 1,55 mln zł. To krótki odcinek (256 metrów), ale głównym kosztem będzie remont mostu, od dawna wymagającego generalnego remontu.
Drugą inwestycją będzie przebudowa ulicy Lipowej w Lubczynie wraz z infrastrukturą techniczną. Ul. Lipowa jest drogą powiatową, dlatego oficjalnie wnioskodawcą i beneficjentem jest Powiat Goleniowski. Całość kosztów związanych z przebudową poniesie jednak Gmina Goleniów. Łączny koszt szacowany jest na prawie 10 mln zł, dofinansowanie wyniesie 3 mln zł – to maksymalna wysokość przewidziana przepisami.

Jak wspomniano, opublikowana 13 listopada lista jest na razie wstępna. Ostateczny ranking ma być przedstawiony do 30 listopada br., a do końca grudnia zatwierdzi go Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Zgodnie z zasadami, obie inwestycje muszą być zrealizowane i rozliczone do końca roku 2018.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.