Dzisiaj jest: 27 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Felicja, Teofil, Zyta
wtorek, 25 kwietnia 2017 11:10

Pierwsza spółdzielnia socjalna w Goleniowie

We wtorek odbyło się zgromadzenie założycielskie Spółdzielni Socjalnej „Gromada”, utworzonej przez Stowarzyszenie „Horyzont” i Gminę Goleniów. Pod dokumentami tworzącymi spółdzielnię podpisy złożyli uprawnieni reprezentanci: Małgorzata Ławniczak ze Stowarzyszenia „Horyzont” oraz Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz.

Zadaniem spółdzielni będzie prowadzenie działalności gospodarczej i danie zatrudnienia osobom, które z różnych przyczyn nie są w stanie podjąć pracy na standardowych warunkach. Spółdzielnia socjalna ma osobowość prawną. Jest to specyficzna forma spółdzielni pracy. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Członkami spółdzielni mogą być osoby fizyczne wykluczone społecznie lub zagrożone takim wykluczeniem, m.in. osoby bezrobotne, bezdomni realizujący program wychodzenia z bezdomności, uzależnieni od alkoholu i narkotyków – po zakończeniu terapii uwalniającej od uzależnień, osoby zwalniane z zakładów karnych i mające problem z odnalezieniem się w społeczeństwie, osoby nie radzące sobie w życiu i nie mogące samodzielnie pozyskać środków do życia. Warunkiem uzyskania członkostwa w spółdzielni jest przepracowanie w niej 12 miesięcy.

Członkowie założyciele wnieśli do spółdzielni wkłady finansowe – po 2 tys. zł. Spółdzielnia rozpocznie działalność po wpisaniu jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na zebraniu założycielskim wybrano również pierwsze władze spółdzielni. Jej prezesem została pani Agnieszka Czarnecka (reprezentant Stowarzyszenia „Horyzont”), wiceprezesem pan Piotr Matławwski (reprezentant Gminy Goleniów), członkiem zarządu pan Stanisław Miczek (reprezentant Stowarzyszenia „Horyzont”).

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl