Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Wydarzenie: 'Święto Niepodległości' Print
  Biblioteka Miejska
Data: piątek, 11 listopada 2022
Czas trwania: Cały dzień

plakat 11 listopada

Gmina Goleniów zaprasza na wspólne świętowanie obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2022 r.

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 9:00 Mszą Patriotyczną w intencji Ojczyzny w kościele św. Jerzego z udziałem pocztów sztandarowych, harcerzy oraz kompanii honorowej 3 batalionu logistycznego z Glewic.

Tradycyjnym punktem świętowania na sportowo będzie XXXIV Goleniowska Mila Niepodległości. Pierwsze biegi rozpoczną się o godz: 10:00, zaś uroczyste rozpoczęcie zawodów nastąpi o godz. 10:40.

Na wieczór zapraszamy na Plac J. Piłsudskiego (przy dworcu PKP), skąd wspólnie wyruszymy pod Pomnik Niepodległości (Plac rtm. W. Pileckiego), gdzie odbędzie się m.in. uroczysta zmiana warty, wciągnięcie flagi Polski na maszt, Apel Pamięci oraz składanie kwiatów przez delegacje. Zapraszamy do udziału poczty sztandarowe, zbiórka o godz. 17:30 na Placu J. Piłsudskiego (przy dworcu PKP).

O godz. 19:30 w Goleniowskim Kultury odbędzie się Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Chóru Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Collegium Maiorum. Wstęp wolny.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.